Rekord odzysku biogazu oraz cykl spotkań

Wrzesień jest czasem bardzo intensywnej pracy Zakładu Utylizacyjnego w zakresie ograniczania uciążliwości zapachowych, a także konsultowania tego problemu z zainteresowanymi. Do najważniejszych wydarzeń kończącego się miesiąca należy zaliczyć historyczny wynik odzysku biogazu, cykl spotkań z gdańskimi posłami i radnymi oraz badania podłoża pod budowę nowej kompostowni.

Gdańszczanie są zmęczeni uciążliwościami i trzeba zrobić wszystko, żeby je ograniczyć. Wszyscy są co do tego zgodni. Przedstawiony przez Zarządu Zakładu plan inwestycyjny jest realistyczny i powinien przynieść poprawę – przekonywał podczas spotkań zainicjowanych przez miejską spółkę Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. Radni oraz parlamentarzyści zarówno uczestniczyli w długich dyskusjach jak i odwiedzili Zakład, mogąc osobiście ocenić funkcjonowanie instalacji oraz składowiska.

Szczególną uwagę poświęcono strategicznej inwestycji, czyli przyszłorocznej likwidacji placu dojrzewania kompostu, głównego źródła zapachu, i – następnie – budowie nowej, hermetycznej kompostowni. W wizytacji posłów (26 września) udział wzięli Agnieszka Pomaska, Ewa Lieder oraz Adam Korol. Oprócz szeregu pytań dot. oddziaływania na otoczenie zainteresowanie wzbudzał również temat budowy spalarni odpadów. Dlatego też Zakład zadeklarował organizację wyjazdu studyjnego do niedawno uruchomionej, nowoczesnej spalarni odpadów w Bydgoszczy, która jest podobnym obiektem do tego planowanego w Gdańsku.

Również konsultacje ze stroną społeczną prowadzone są w sposób systematyczny. 27 września odbyło się kolejne spotkanie Rady Interesariuszy Zakładu, a niedawno w ramach tzw. kontroli społecznej ponownie Zarząd podejmował Stowarzyszenie Sąsiadów, które poprosiło o możliwość weryfikacji czy nie zwiększyła się niekontrolowana emisja biogazu ze składowiska. – Biogaz nie stanowi problemu, czego dowodem są twarde dane w ujęciu miesięcznym. W sierpniu po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy barierę 600 000 m3 odzyskanego i zneutralizowanego zapachowo gazu, w lipcu było raptem kilka tysięcy mnie, to optymistyczne dane. Teraz skupiamy się maksymalnie nad sprawą likwidacji placu dojrzewania kompostu  – wyjaśnia Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego. Jak można wyczytać w komentarzu do tych planów na stronie internetowej Stowarzyszenia Sąsiadów: „pojawia się wreszcie realna szansa na radykalną poprawę sytuacji. Będziemy pilnie przyglądać się rozwojowi wydarzeń”. Zakład Utylizacyjny systematycznie współpracuje ze Stowarzyszeniem, jego członkowie działają również w Radzie Interesariuszy.

Obecnie na placu dojrzewania kompostu wykonywane są odwierty pod badania podłoża, które są konieczne do przyszłego projektowania fundamentów, sposobu posadowienia budowli. Z początkiem października Zakład powinien również wyłonić firmę, która przygotuje całą dokumentację przedinwestycyjną dot. budowy nowej kompostowni.

Harmonogram kluczowych inwestycji Zakładu wygląda następująco:

  • 2017 (III kw.) – likwidacja placu dojrzewania kompostu (główne źródło uciążliwości),
  • 2018 (III kw.) – uruchomienie hermetycznej kompostowni (w miejscu placu dojrzewania),
  • 2019 – kolejna rozbudowa systemu odgazowania składowiska,
  • 2020 – zakończenie budowy spalarni odpadów (inwestycja pośrednio przyczyniająca się do redukcji uciążliwości),
  • 2021 – rozbudowa podczyszczalni odcieków (zwiększone moce przerobowe).

Na zdjęciu: wizytacja posłów w Zakładzie Utylizacyjnym.

_9262457 _9262461 _9262468 _9262470