Regularna społeczna kontrola funkcjonowania Zakładu

Zakład Utylizacyjny kolejny raz gościł przedstawicieli mieszkańców ze swojego najbliższego otoczenia (16.02.2016 r.), którzy regularnie, w porozumieniu z Zarządem Spółki, sprawdzają funkcjonowanie instalacji oraz składowiska.

Takie wizyty służą bardzo szeroko pojmowanej weryfikacji pracy Zakładu Utylizacyjnego, który jest otwarty na udział w procesie tzw. społecznej kontroli. Jej priorytetowym tematem są uciążliwości względem otoczenia. Na tym polu wciąż pozostaje bardzo dużo do zrobienia, jednak sukcesywnie wypracowywane są postępy.

W wizytacji udział wzięli przedstawiciele Rad Dzielnic Jasienia oraz Ujeściska – Łostowic, a także Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu. Warto dodać, że część z nich zaangażowana jest też w prace Rady Interesariuszy Zakładu (ciało o charakterze kontrolnym i opiniującym).

Spółka dokłada starań, aby problem możliwie ograniczać (na bieżąco) oraz wdrażać takie inwestycje i działania, które przyniosą poprawę sytuacji. Są one prowadzone w sposób transparentny. Wszystkie przedsięwzięcia są konsultowane z Radą Interesariuszy Zakładu i podawane do wiadomości publicznej. Poprzednia wizytacja strony społecznej miała miejsce 23 grudnia 2015 roku.