Raport Zrównoważonego Rozwoju Zakładu Utylizacyjnego za lata 2016-2017

Po raz pierwszy w historii Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku opublikowany został Raport Odpowiedzialności Społecznej. Dokument, przygotowany w oparciu o międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative (GRI), prezentuje obszary działalności Spółki oraz liczne inicjatywy społeczne przez nią podejmowane

Przygotowanie raportu, obejmującego lata 2016 – 2017, poprzedziła szeroka analiza wszystkich aspektów działalności ZU. Przy tworzeniu jego treści brano pod uwagę zarówno aktualne uwarunkowania w branży gospodarki odpadami, jak również kontekst funkcjonowania Zakładu Utylizacyjnego i stojące przed firmą wyzwania, które dążą do przekształcenia instalacji w nowoczesne centrum odzysku i recyklingu. Dokument został opracowany zarówno przez przedstawicieli Zarządu i specjalistów, jak również przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi, a koordynacją całości procesu zajęli się pracownicy Działu Promocji ZU.  Raport został poddany również zewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., która dokonała jego oceny w odniesieniu do wytycznych dotyczących raportowania GRI G4.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym raportem społecznym ZU!