Radni Gminy Kolbudy blisko tematu odpadów

Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że radni gminy Kolbudy są otwarci na tematykę bezpiecznego zagospodarowania odpadów. To kolejne w ostatnim czasie, choć pierwsze w tym roku, spotkanie z radnymi w ramach prowadzenia otwartego dialogu z interesariuszami i zgodnie z realizowaną przez Zakład filozofią działalności odpowiedzialnej społecznie.

Zakład Utylizacyjny jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów oprócz gminy Gdańsk obsługuje także kilka gmin sąsiedzkich, min. właśnie Kolbudy. Działamy jak naczynia połączone. Funkcjonowanie zakładu w dużej mierze zależy od jakości odpadów przyjeżdżających do nas z gmin, a gminy także w pewnym stopniu są zależne od zakładu, chociażby w kwestii osiągania dopuszczalnych poziomów składowania odpadów bio. Ścisła współpraca jest zatem wpisana w filozofię działania podmiotów działających na styku tematu odpowiedzialnej gospodarki odpadami. Otwartość i transparentność to też wartości, które jej sprzyjają, dlatego też takie spotkania przynoszą wiele korzyści obu stronom.

Lepszy ilościowo i jakościowo odzysk u źródła, czyli w naszych domach, to większy potencjał do wykorzystania dla Zakładu w przypadku nowych inwestycji, jaką jest chociażby budowa nowej kompostowni. To właśnie do niej od 2019 r. będą trafiały wszystkie wysegregowane przez mieszkańców odpady bio, z których produkowany będzie pełnowartościowy nawóz.

Nieodzowną częścią takich spotkań jest wycieczka po terenie zakładu. Rocznie w Zakładzie Utylizacyjnym ma miejsce około 100 takich wycieczek. Grupy zaproszonych, którzy mieli już okazję wcześniej zwiedzać sortownię czy kwatery Zakładu widzą różnice przy kolejnych odwiedzinach. Tak było i tym razem z radnymi gminy Kolbud. Wspólne zwiedzanie i omawianie dokonanych modernizacji w zakończyło spotkanie.