Rada Interesariuszy zwiedziła spalarnię w Koninie

Na zaproszenie Zakładu Utylizacyjnego członkowie Rady Interesariuszy mogli na własne oczy przekonać się, jak działa jedna z oddanych ostatnio w Polsce do eksploatacji spalarnia odpadów komunalnych. Wizyta w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie została zorganizowana w ramach prac Rady, dla której projekt budowy nowoczesnej instalacji termicznego przekształcania odpadów w gdańskich Szadółkach jest jednym z najważniejszych tematów omawianych przez jej członków podczas regularnych spotkań.

Spalarnia odpadów w Koninie została oddana do użytku rok temu. Obsługuje 36 gmin zamieszkałych przez 367 tys. osób. Przetwarza 94 tys. ton odpadów rocznie za pośrednictwem jednej linii technologicznej. W efekcie powstaje energia elektryczna dla ok. 50 tys. mieszkań oraz ciepło zaspokajające 12 proc. rocznego zapotrzebowania mieszkańców Konina i okolic.

Wyjazd do spalarni odpadów w Koninie był okazją do zapoznania się z działaniem takiej instalacji
w polskich warunkach. Członkowie Rady mieli już możliwość zapoznania się ze specyfiką tego typu obiektów na przykładzie spalarni działającej w Niemczech, ale pierwszy raz mogliśmy poznać realia eksploatacji takiej instalacji w Polsce. Zbieramy w ten sposób doświadczenia innych zakładów gospodarki odpadami, które następnie będziemy mogli wykorzystać przy realizacji gdańskiego projektu
– wyjaśnia Monika Łapińska-Kopiejć, z działu promocji Zakładu Utylizacyjnego.

Jednym z tematów, bardzo ważnym przy tego typu obiektach, istotnym dla każdej ze stron zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia,  są kwestie środowiskowe, czyli oddziaływanie tego typu instalacji na otoczenie i dialog społeczny w tym obszarze. W Koninie mieszkańcy mogą na bieżąco sprawdzać poziom emisji ze spalarni za pomocą dostępnej w miejscu publicznym specjalnej tablicy informacyjnej, na której wyświetlane są szczegółowe parametry emisji. Instalacja jest też na bieżąco monitorowana przez urzędy odpowiedzialne za kontrolę stanu środowiska. Okazało się, że system oczyszczania spalin takich instalacji jest tak zaawansowany, iż nie ma mowy o negatywnym wpływie na otoczenie.

W wyjeździe studyjnym wzięli udział członkowie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego – eksperci, urzędnicy i przedstawiciele strony społecznej, którzy na bieżąco monitorują przygotowania do budowy spalarni odpadów Gdańsku oraz przedstawiciele urzędów odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe w Gdańsku. Zgodnie z aktualnymi planami zostanie ona uruchomiona na terenie Zakładu Utylizacyjnego w 2020 r.