Rada interesariuszy zakładu przedstawiła efekty swoich prac

Po półtora roku wspólnego działania członkowie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego są zgodni: wprowadzone rozwiązania wpłynęły korzystnie na funkcjonowanie i oddziaływanie Zakładu na otoczenie, choć do zrobienia pozostało jeszcze bardzo wiele. Rada spotkała się z dziennikarzami by przedstawić swoją przychylną opinię dot. planów budowy nowej hermetycznej hali, ale także swoje oczekiwania i zadania na kolejne miesiące.

Dotychczasowe doświadczenia są bardzo owocne. Rada jest ewenementem w skali kraju – niewiele miast posiada takie ciało konsultacyjne i doradcze – powiedział Dimitris Skuras, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku i jednocześnie przewodniczący Rady. Dzięki jej działalności i regularnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron udało się wypracować szereg wartościowych rekomendacji, które Zakład Utylizacyjny już wdrożył lub jest w trakcie wdrażania. Jako najważniejsze przykłady Rada przytoczyła: redukcję uciążliwości spowodowane biogazem poprzez stały rozwój sieci odgazowania, zrealizowanie specjalistycznych badań olfaktometrycznych (pomiary zapachowe), rozpoczęcie badań emisji dioksyn i furanów, szereg bieżących rozwiązań poprawiających funkcjonowanie hali kompostowni. Bardzo ważnym efektem współpracy jest też plan budowy hermetycznej hali, która powstanie w miejscu placu dojrzewania kompostu. Inwestycja znacząco powinna ograniczyć uciążliwości zapachowe.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych efektów, więc będziemy dalej działać w tej strukturze. Razem stanowimy społeczną siłę, która stara się zwrócić uwagę na problemy związane z działalnością Zakładu Utylizacyjnego. Można powiedzieć, że nie byłoby Rady Interesariuszy, gdyby nie powstało Stowarzyszenie Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego. Najpierw  zorganizowaliśmy się w ramach Rad Ujeściska-Łostowic i Jasienia, przedstawicieli Kowal i Otomina, później zaś rozpoczęliśmy współpracę z Zakładem – powiedział Jarosław Paczos, wiceprzewodniczący Rady Interesariuszy i prezes Stowarzyszenia Sąsiadów ZU.

Rada Interesariuszy została powołana w odpowiedzi na postulaty mieszkańców Gdańska zgłaszane podczas spotkań konsultacyjnych dotyczących działalności Zakładu Utylizacyjnego. – Rada jest platformą wymiany doświadczeń i konstruktywnego dialogu. To sukces nas wszystkich – przekonywał Dimitris Skuras, dyrektor Wydziału gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku. Jak podkreślają przedstawiciele lokalnych społeczności, poza zmianami które dotyczą bezpośrednio funkcjonowania Zakładu, widać też konkretne, pozytywne skutki społeczne. –Temat Zakładu Utylizacyjnego nie jest już głównym wątkiem na spotkaniach sołeckich. Ludzie mniej narzekają. Uspokoili się, bo wiedzą, że jest organ, który zajmuje się ich problemem. Spotykamy się w ramach Rady regularnie, wypracowujemy różne decyzje. Atmosfera współpracy jest dobra i jeśli dalej będziemy tak działać, będą kolejne efekty – dodał Wiesław Chmura z Sołectwa Kowale (Gmina Kolbudy).

W Radzie Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku zasiadają przedstawiciele mieszkańców (w tym Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu), członkowie Rad Dzielnic, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i zarząd Zakładu. – Istnienie Rady pokazuje, że mamy w mieście przestrzeń do dialogu. Słuchamy, budujemy, każdy stara się włożyć w ten projekt jak najwięcej swojej wiedzy i doświadczenia. Zrobiliśmy już dużo, ale kolejne kroki przed nami. Rada to miejsce do prowadzenia kontroli społecznej i edukacji. Ważne jest też to, byśmy dalej budowali wzajemną akceptację przy poszanowaniu każdego z członków – podkreślał Andrzej Bojanowski, wiceprezydent Gdańska. Z kolei prezes Zakładu Utylizacyjnego, Wojciech Głuszczak zapewniał: – Rada i jej wsparcie to wielka wartość dla miejskiej spółki, ponieważ daje tonam pewność, że podejmowane działania oraz inwestycje Zakładu wychodzą naprzeciw oczekiwaniom różnych partnerów, w tym strony społecznej, a na tym nam bardzo zależy.

Rada zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach zamierza mocniej skoncentrować się na temacie budowy spalarni odpadów na terenie gdańskiego Zakładu. W planach jest już między innymi wyjazd studyjny do Poznania oraz Niemiec by zobaczyć dwa podobne obiekty oraz spotkać się z tamtejszymi ekspertami.

Na zdjęciu: członkowie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.