Rada Interesariuszy obraduje i planuje wyjazd

Z początkiem sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Rady Interesariuszy Zakładu czyli przedstawicieli mieszkańców, ekspertów akademickich, urzędników i władz ZU. W tym gronie analizowano bieżące problemy zwiększonej uciążliwości zapachowej po rekordowych ulewach, temat postępowania na budowę spalarni odpadów oraz ograniczania wywiewania odpadów lekkich.

Członkowie Rady poznali stan przygotowań do budowy spalarni odpadów w relacji Grzegorza Walczukiewicza, a także plany na najbliższe miesiące. Dyskutowano również kwestię udziału w postępowaniu na budowę tej instalacji p. Jarosława Paczosa (z ramienia Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego) oraz możliwości konsultowania z Radą założeń środowiskowych opracowywanych do ostatecznej specyfikacji przetargowej.

Maciej Jakubek, zastępca dyrektora ds. technicznych, podsumował działania oraz inwestycje dot. ograniczania wywiewania odpadów lekkich z terenu Zakładu (nowe boksy na surowce, instalacja stalowych siatek, ekipa sprzątająca). Poszczególni członkowie Rady potwierdzili widoczną poprawę sytuacji na tym polu.

Rada poprosiła również o aktualizację wiedzy w zakresie przygotowań do budowy nowej instalacji kompostowania, która ma stanąć w miejscu obecnego placu dojrzewania kompostu. Spółka wyjaśniła również przyczyny wzmożonej uciążliwości w ostatnich tygodniach (kwatera i plac dojrzewania przyjęły olbrzymie ilości deszczu).

Przedstawiciele Rady przedłożyli wniosek formalny, aby ZU zorganizował dla nich wyjazd do nowej spalarni odpadów w Koninie. Prezes Spółki przychylił się do prośby i wizytacja wstępnie jest zaplanowana na październik br.