Przywrócenie pracy biofiltra

Informujemy o przywróceniu pracy uszkodzonej w wyniku pożaru w dniu 18 listopada instalacji do odprowadzania powietrza z budynku kompostowni tunelowej.

W przeciągu dwóch tygodni dzięki szybkiej reakcji ekip naprawczych udało się przywrócić również funkcjonalność obiektu kompostowni.
Instalacja został po pożarze na nowo włączona do systemu zagospodarowania odpadów w Zakładzie. Trwa na bieżąco proces przyjęcia odpadów BIO oraz ich intensywne kompostowanie w zamkniętym obiekcie.