Poznaj sposoby przekazania odpadów nietypowych

PSZOK

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów, w skrócie PSZOK, to miejsce na terenie Zakładu, w którym  każdy mieszkaniec może oddać nieodpłatnie różnego rodzaju odpady nietypowe, takie jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia i odzież, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) opony, czy odpady poremontowe (do 2 ton na rok), a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, tetrapaki).

Dla wszystkich mieszkańców Gdańska usługa ta jest bezpłatna.

Przekazanie odpadów wiąże się z pewnymi formalnościami. By obsługa mogła przebiec sprawnie i szybko bardzo prosimy o przygotowanie dokumentów potwierdzających zamieszkanie na terenie gminy Gdańsk. Mogą to być:

 • dokument tożsamości z adresem zameldowania, lub
 • zaświadczenie o zameldowaniu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty, potwierdzające prawo do nieruchomości

lub inny dokument, który potwierdzi położenie nieruchomości na terenie gminy Gdańsk.

Prosimy o zapoznanie się z listą odpadów, które najlepiej posegregowane, można przywieźć własnym transportem do PSZOK. 

 • tekstylia i odzież – nowość,
 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło
 • metale
 • opakowania wielomateriałowe
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • sprzęt elektroniczny i elektryczny
 • baterie i akumulatory
 • chemikalia, termometry rtęciowe
 • leki
 • opony – limit 8 sztuk rocznie
 • odpady zielone (gałęzie, trawa, itp)
 • odpady o charakterze medycznym (igły, strzykawki, paski powstałe w domu w związku z zabiegami leczniczymi, np. iniekcje, pomiar cukry we krwi, itp)
 • odpady poremontowe (do 2 ton/rok na nieruchomość), po przekroczeniu limitu obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem.
 • materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian) oraz papa przyjmowane są odpłatnie

PSZOK jest punktem do obsługi mieszkańców. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do przekazywania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OD STYCZNIA BEZPŁATNY ODBIÓR ELEKTROODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA. ZAJRZYJ PO SZCZEGÓŁY!

Pamiętaj!
są też inne możliwości bezpiecznego przekazania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poniżej kilka wskazówek:

 • każdy mieszkaniec Gdańska może nieodpłatnie oddać zużyte baterie oraz kompletne elektroodpady podczas odbywającej się cyklicznie – 3 razy do roku Objazdowej Zbiórki  Odpadów Niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowanej przez Gdańskie Usługi Komunalne.
 • każdy sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 25m2, jest zobowiązany do nieodpłatnego  przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego,
 • każdy dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
 • dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,
 • każdy dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego, którego powierzchnia sprzedaży wynosi co najmniej 400m2, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm.
Skip to content