Pracownicy Zakładu uczestniczyli w cyklicznych ćwiczeniach przeciwpożarowych

Znajomość procedur z zakresu BHP i PPOŻ jest kluczowa dla funkcjonowania tak dużej instalacji jaką jest ZU. Dlatego też nasi pracownicy uczestniczą w wewnętrznych, organizowanych cyklicznie, szkoleniach prowadzonych przez Straż Pożarną.

Sytuacje związane z ewentualnym zaprószeniem ognia na terenie Zakładu należą do szczególnie groźnych. Dlatego znajomość procedur postępowania w niebezpiecznych sytuacjach i szybkość działania jest tutaj kluczowa, a szkolenia muszą być powtarzane regularnie. Za wiedzą zawsze jednak powinna iść praktyka, dlatego w środę 27 czerwca br. razem z Jednostką Gaśniczo-Ratowniczą nr 3 zostały przeprowadzone ćwiczenia dla pracowników, uwzględniające konkretne sytuacje, które mogą mieć miejsce przy zagrożeniu pożarowym.

Głównym celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności w stosowaniu procedur i wypracowanie wśród pracowników określonych schematów działania. Sprawdzono i przetestowano więc system alarmowy oraz znajomość procedur związanych np. z  ewakuacją i podjęciem pierwszych działań przed przybyciem straży. W szkoleniu uczestniczyli wszyscy pracownicy sortowni pracujący w systemie zmianowym. Podczas zajęć przypomniano także pracownikom, że każdy z nich został wyposażony w niezbędnik BHP, zawierający podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Utylizacyjnym.

Prowadzenie tego typu działań służy nie tylko pracownikom, ale również przedstawicielom samej Straży Pożarnej, która podczas zajęć ma okazje poznać specyfikę infrastruktury zakładu, przetestować istniejące zabezpieczenia oraz sprawdzić możliwe scenariusze rozwoju sytuacji kryzysowych.