Praca

Zakład jako pracodawca

Zakład Utylizacyjny to spółka komunalna miasta Gdańska odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów w sposób nowoczesny, zgodny z obowiązującym prawem i przyjazny dla środowiska. Spółka zarządza składowiskiem odpadów, funkcjonującym w gdańskich Szadółkach od kilkudziesięciu lat, oraz instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (sortownia-kompostownia), która powstała w 2011 r. w wyniku gruntownej modernizacji i rozbudowy zakładu.

Podstawowe informacje

 • W Zakładzie pracuje zespół ponad 250 osób, z czego większość w systemie trzyzmianowym w ramach obsługi sortowni odpadów
 • Sortownia odpadów pracuje całodobowo sześć dni w tygodniu (przestój instalacji następuje w niedziele)
 • W strukturze załogi dominują sortowacze surowców wtórnych, operatorzy sprzętu, mechanicy oraz pracownicy pionów administracyjnego i eksploatacji.

Warunki zatrudnienia

 • Stabilne warunki zatrudnienia, w oparciu o umowę o pracę;
 • Gwarancja wypłaty wynagrodzenia;
 • System wynagrodzeń zapewniający płacę adekwatną do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań;
 • System szkoleń z kompetencji twardych i miękkich dla kadry średniego szczebla;

Świadczenia pozapłacowe:

  • Prywatna opieka medyczna (plus preferencyjne warunki zakupu pakietu dla członka rodziny);
  • Preferencyjne warunki dla chętnych do korzystania z ubezpieczenia firmowego;
  • Bony podarunkowe, pakiety świąteczne dla dzieci, dofinansowanie do “wczasów pod gruszą”, dofinansowanie edukacji dzieci; dofinansowanie aktywności kulturalnych i sportowych;
 • Propagujemy postawę ekologiczną wśród pracowników poprzez inicjatywy takie jak np. konkurs “Rowerem do pracy z Zakładem Utylizacyjnym”, w którym pracownicy premiowani są nagrodami (talony, karnety, premie) za punkty zdobyte za przejechane kilometry.

Motywacja:

W naszej firmie funkcjonuje System Oceny Rocznej Pracowników zapewniający obiektywność oraz porównywalność oceny wyników i kompetencji pracowników. Jest to narzędzie, które ma na celu wsparcie pracowników w ich codziennej pracy, motywuje do doskonalenia jej efektów i wspiera w planowaniu rozwoju zawodowego

Korzyści dla pracownika z przeprowadzonej oceny:

  • Otrzymanie informacji zwrotnej o efektach pracy,
  • Możliwość poprawy jakości komunikacji na poziomie podwładny-kierownik;
  • Znajomość celów i zadań wyznaczonych na kolejny okres,
  • Możliwość wymiany poglądów i opinii na temat pracy,
 • Uzgodnienie potrzeb rozwojowych.

Bezpieczeństwo i organizacja pracy

 • Przestrzegamy wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Pracownicy sortujący odpady pracują w klimatyzowanych, wentylowanych kabinach,
 • Do dyspozycji pracowników jest zaplecze socjalne: szatnie, prysznice, stołówka,
 • Zapewniamy posiłki regeneracyjne (zgodnie z kodeksem pracy).
sortownia
                                       Hala sortowni. Kabina sortownicza.
Skip to content