Praca

Inspektor / Specjalista ds. Inwestycji

Wymagania kwalifikacyjne:

Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane z zakresu ekonomii, administracji, ochrony środowiska lub budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: min. 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów

Dodatkowe:

 • doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 •  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość problematyki związanej z gospodarką odpadami,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność, systematyczność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie analiz przedinwestycyjnych,
 • przygotowanie inwestycji do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP, Koncesja):
  • opracowanie wytycznych do projektowania,
  • pozyskiwanie analiz, studiów oraz niezbędnych opracowań koncepcyjnych,
 • współpraca w przygotowaniu materiałów i przekazywanie inwestycji do użytkowania,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie dotyczącym zarządzania wytworzonym majątkiem,
 • udział w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • sporządzanie okresowych wniosków beneficjenta o płatność, w ramach prowadzonej sprawozdawczości finansowej i rzeczowej z realizacji projektu, we współpracy z zespołem finansowo-księgowym Zakładu,
 • analiza, zarówno pod względem merytorycznym, jak i zgodności z harmonogramem realizacji projektu wszystkich propozycji jego zmian i aktualizacji,
 • opisywanie faktur i sprawdzanie kwalifikowalności wydatków – dbanie o przestrzeganie zgodności z wytycznymi,
 • monitorowanie poprawności wydatkowanych przez beneficjenta środków, pod względem ich celowości, terminowości i kwalifikowalności.
 • inne zadania wynikające z realizowanego projektu.

Firma oferuje:

 • ciekawą, dającą możliwość rozwoju pracę,
 • pakiet socjalny – w tym abonament medyczny,
 • miejsce pracy: Gdańsk.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) do dnia 20 listopada 2016 roku z zamieszczeniem klauzuli o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997r., Dz. U. nr 133 poz. 883,

drogą mailową:  E-mail: zut@zut.com.pl

lub pocztą

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55

lub faksem  pod nr:  58/322 15 76

Zakład Utylizacyjny zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Oferty bez klauzuli o ochronie danych osobowych nie będą rozpatrywane.