Praca

Oferty pracy

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku i zapraszamy do dołączenia do naszego zespołu.

Uprzejmie prosimy zainteresowanych o przesyłanie CV oraz krótkiego listu motywacyjnego zawierającego opis stanowiska, na jakie aplikacja jest składana, na adres poczty elektronicznej (zut@zut.com.pl). W temacie wiadomości e-mail prosimy o wpisanie stanowiska na jakie aplikacja jest składana.

W przypadku złożenia aplikacji w formie przesyłki pocztowej prosimy o dopisanie na kopercie stanowiska na jakie składana jest aplikacja.

W nadesłanej aplikacji, w CV, prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. , w celu realizacji procesu rekrutacji”

Oferty bez klauzuli o ochronie danych osobowych nie będą rozpatrywane i niszczone. 

Zakład Utylizacyjny zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Aktualne oferty pracy:

  1. Pracownik Sortowni
  2. Pracownik Techniczny
  3. Pracownik Kompostowni
  4. Pracownik Warsztatowy (Mechanik)
  5. Inspektor ds. automatyki i energetyki
  6. Elektryk
  7. Mechanik i pomocnik mechanika
  8. Operator składowiska