Podsumowanie naszego projektu badawczo-edukacyjnego Szanuję, Segreguję!

W poniedziałek 24 czerwca w Avocado Spot, miejscu stworzonym dla "eko odpowiedzialnych", odbyła się konferencja prasowa podsumowująca efekty projektu badawczo-edukacyjnego zorganizowanego przez Zakład Utylizacyjny oraz wspieranego przez inne spółki w Gdańsku, partnerów projektu. Celem akcji była zmiana myślenia uczestników projektu, a przez nich też gdańszczan o odpadach oraz zmiana ich dotychczasowych nawyków na proekologiczne.

Znamy już wyniki i wiemy jak poradzili sobie uczestnicy. Projekt wyraźnie pokazał, że na ilość produkowanych w naszych domach odpadów ma wpływ oczywiście liczba osób w nich zamieszkujących, jednak okazuje się, że bez względu na strukturę danego gospodarstwa domowego jest możliwa zmiana nawyków, a jako efekt tego, ograniczenie wytwarzania odpadów w domu.

Rola edukacji w tak ważnej sferze, jaką jest segregacja odpadów i dbałość o nasze środowisko jest nie do przecenienia. Mieszkańców Gdańska edukujemy od dekady w temacie właściwego postępowania z odpadami, a teraz projekt Zakładu Utylizacyjnego, realizowany przy współpracy z wieloma wspaniałymi partnerami, pokazał gdańszczanom, jak te porady i wiedzę zastosować w codziennym życiu, w ich gospodarstwach domowych. I teraz możemy się od siebie nawzajem jeszcze więcej nauczyć. Gratuluję wszystkim, którzy uczestniczyli w tym projekcie i podjęli to trudne wyzwanie!– mówiła Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska

Każda z rodzin podołała wyzwaniu i ograniczyła w drugim cyklu ilość wyprodukowanych odpadów. W niektórych przypadkach udało się to zrobić nawet o 78% w innych o 18%. Średnia na badaną grupę wyniosła 50% – oznacza to, że przy zmianie nawyków, uważności, większej odpowiedzialności za wybory dokonywane przy półkach sklepowych, czy stylu życia możemy ograniczyć ilość wytwarzanych śmieci o co najmniej 50%.  – Sądzę, że możemy śmiało powiedzieć, że akcja Zakładu Utylizacyjnego spełniła 3 funkcje: uwrażliwiła na tematykę dotyczącą właściwej hierarchii postępowania z odpadami, udokumentowała proces i podejmowane kroki i wreszcie, zmieniła myślenie i nawyki naszych uczestników na proekologiczne.  – podsumowuje Iwona Bolt, rzecznik prasowy ZU oraz koordynator projektu. W podziękowaniu za wkład włożony nie tylko poprzez udział w akcji, ale również w popularyzację wiedzy, każda z rodzin otrzymała bon na weekendowy rodzinny wypad do hotelu „Kozi Gród”. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu powstał raport z badań, zawierający szczegółowe informacje dotyczące ogólnej ilości generowanych odpadów, ilości poszczególnych surowców, pokazujący też zmiany w czasie jego trwania oraz wnioski.

Link do raportu: klik