Podsumowanie debaty

Jakie są plany Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku w związku z ograniczeniem uciążliwości zapachowych? Co wydarzy się w tym zakresie w najbliższym czasie?

O problemach warto rozmawiać

Jakie są plany Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku w związku z ograniczeniem uciążliwości zapachowych? Co wydarzy się w tym zakresie w najbliższym czasie? Co proponują mieszkańcy i jakie mają postulaty?

Do wspólnej debaty na temat przyszłości Zakładu przystąpili reprezentanci wielu stron, m.in. Miasta Gdańska, Stowarzyszenia Sąsiadów ZUT Szadółki, organizacji ekologicznych i akademickich, Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku oraz zaproszeni na spotkanie mieszkańcy.

Niemal 3-godzinna debata pod hasłem “Rozmawiajmy, decydujmy i działajmy” pokazała, że warto rozmawiać. Nawet wtedy, gdy tematy są trudne do rozwiązania.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zakładu Utylizacyjnego, którego władze zdają sobie sprawę z generowanych uciążliwości ? “Chcemy rozmawiać i działać, aby nasza obecność była jak najmniej odczuwalna dla mieszkańców. Dlatego zasiadamy dziś do wspólnej debaty” – deklarował Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu.

Na spotkanie władze ZU w Gdańsku zaprosiły ekspertów, którzy w najbliższym czasie rozpoczną specjalistyczne badania na terenie gdańskiego Zakładu.

Debata 11.12.2013

Naszym zadaniem jest ustalenie konkretów: jakie miejsca i które instalacje są głównymi emitorami. Dzięki temu będziemy w stanie przewidzieć, co się może wydarzyć i jak jest wpływ poszczególnych elementów Zakładu na odczuwaną uciążliwość – wyjaśniał Andrzej Białowiec z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Podczas badań wykonamy m.in. pomiary zasięgu i stężenia poszczególnych substancji, zbadamy jak się rozprzestrzeniają. Sprawdzimy także poziom szczelności poszczególnych obiektów w Zakładzie.

– Efektem naszych prac będzie przygotowanie planu obejmującego 3 rodzaje działań: korekcyjne (doraźne), korygujące (trwałe) oraz zapobiegawcze (diagnostyka). Całość zajmie 6 m-cy – uzupełnił Sebastian Koziołek z Politechniki Wrocławskiej.

Swoje stanowisko przedstawił także Jarosław Paczos, prezes Stowarzyszenia Sąsiadów ZUT Gdańsk Szadółki “Doceniamy pracę, którą zakład wykonał w ciągu ostatniego pół roku. Ale nie chcemy, by Szadółki były negatywnym symbolem Gdańska.  Naszym głównym postulatem jest zamknięcie strefy odorowej w promieniu 500 metrów od Zakładu. ” dodał.

– Pamiętajmy zawsze, że odpady to problem nas wszystkich. Także tych Państwa, którzy skarżą się na funkcjonowanie Zakładu. Musimy wspólnie działać – wskazywał Maciej Lisicki, z-ca Prezydenta Miasta Gdańska – Instalacje to nie wszystko, nie zastąpią naszych zachowań. Mieszkańcy muszą także włączyć się w segregację.

Uwagę tą podzielała Ewa Siedlecka z Polskiego Klubu Ekologicznego – “Mówimy o ostatnich krokach, a powinniśmy zacząć od początku. Od segregacji “u źródła”, w domach. To tam decydujemy, jaki materiał otrzyma Zakład. I co będzie można z nim dalej zrobić. Popatrzmy globalnie na system segregacji w mieście” – apelowała do obecnych na sali.

Dalsza dyskusja na sali pokazała, że problem jest wielowątkowy – kwestia uciążliwości to nie tylko sprawa Zakładu, ale także producentów odpadów, czyli mieszkańców. Opinie ekspertów wskazały także, jak wiele czynników wpływa na zaistniałą sytuację – od warunków meteorologicznych po skład przyjmowanych odpadów ” W ostatnim czasie, w porozumieniu z Miastem, zdecydowaliśmy o nie przyjmowaniu do Zakładu odpadów pochodzenia zwierzęcego, np. odchodów ” wskazywał prezes Głuszczak – Staramy się z wielu stron ograniczać przyczyny emisji nieprzyjemnych zapachów. Każdy krok w tym kierunku jest ważny. Pamiętajmy jednak, że nie można przekreślić przeszłości składowiska i zaniedbań od lat 60-tych. Dziś, jak wskazuje także Stowarzyszenie Sąsiadów ZU, odczuwana jest znaczna poprawa.

– Dzisiejsza debata jest miejscem na wskazanie kierunków. Dziękuję wszystkim za opinie i wskazówki. Nawet jeśli były dla nas gorzkie – dodał na zakończenie prezes ZUT – Proponuję powołanie Rady Interesariuszy, której członkowie będą wspólnie rozmawiali i decydowali o szczegółowych rozwiązaniach. Zapraszam do niej oczywiście p. Paczosa ze Stowarzyszania Sąsiadów ZUT oraz Klub Ekologiczny. Prowadzimy twardy dialog, ale rozmawiamy. To jest najważniejsze.

Spotkanie, pomimo trudnego tematu, odbyło się w atmosferze otwartości i na bardzo wysokim poziomie merytorycznym reprezentowanym przez każdą ze stron. Daje to powody do optymistycznego spojrzenia na sprawę. Jak przecież wiadomo – tam, gdzie się rozmawia, zawsze możliwe jest znalezienie rozwiązania

Sprostowanie do debaty – rekultywacja sektora 800/2

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. odnosząc się do wypowiedzi Prezesa  “Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego” podczas debaty w dniu 11.12.2013, w której opisany został sposób rekultywacji sektora 800/2 wyjaśnia, że  odpady zużytych opon (16 01 03) i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05) nie zostały wykorzystane w celu uformowania warstwy rekultywacyjnej, po wyłączeniu sektora z eksploatacji. Chcemy również zaznaczyć, że odpady zużytych opon nie miały stanowić warstwy uszczelniającej, natomiast w połączeniu z odpadami żwiru, skruszonych skał, piasków i iłów (kody 01 04 08 i 01 04 09),o grubości nie większej 0,25 cm,  miały pełnić funkcję wzmacniającą wierzchowinę i zapobiegającą erozji wodnej i wietrznej.

Od stycznia 2010 roku, kiedy sektor 800/2 został zamknięty, Zakład zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego stanowiącej o zamknięciu (znak DROŚ.S.ES.7655-14/09 z dnia 27.11.2009r.), stosując się do harmonogramu  wykonał następujące prace:

Lp. Działanie Okres realizacji
1 Zaprzestanie przyjmowania odpadów 31 XII 2009
2 Umieszczenie tablic informujących o zamknięciu sektora kwatery składowej 800/2 I.2010
3 Zabezpieczenie terenu sektora przed dostępem osób niepowołanych I.2010
4 Wbudowanie instalacji rozsaczającej
2010
(zakończono w 2011)
5 Wybudowanie studni odgazowujących
6 Przemieszczanie odpadów w celu niwelacji terenu 2010-2012
7 Zagęszczanie odpadów kompaktorem
8 Wypełnianie składowiska przemieszczanymi odpadami do projektowanych rzędnych deponowania ? uformowanie pryzmy z zachowaniem projektowanych spadków
9 Wyłożenie warstwy izolującej, złożonej z przemieszanych odpadów z  piaskiem gliniastym i gliną piaszczystą (20 cm powyżej rzędnej deponowania)
10 Wyłożenie warstwy mineralnej gruntów półprzepuszczalnych na złoże odpadów (80 cm) IX-X  2012

W celu ograniczenia uciążliwości sektora 800/2, zostanie uzupełniona warstwa uszczelniająca wierzchowinę, która będzie składała się z piasków gliniastych i glin piaszczystych. Ekspertyzy wykonane w celu sprawdzenia wytrzymałości instalacji położonych i stabilności bryły pod warstwą rekultywacyjną, którą Zakład zamierza wprowadzić, wykazały, że założony projekt jest prawidłowy.