Po raz drugi na Samorządowym Forum!

W dniach 6-7 czerwca 2019 rok na Wyspie Sobieszewskiej, pod patronatem merytorycznym Urzędu Miejskiego w Gdańsku, odbyło się I Samorządowe Forum Gospodarki komunalnej zainicjowane przez Gdańską Fundację Wody.

W tym roku tematyka Samorządowego Forum dotyczyła szeroko rozumianej gospodarki komunalnej.

W pierwszym dniu Forum poruszono zagadnienia z obszaru gospodarki odpadami. Liczne zmiany w przepisach dotyczących branży były doskonałą okazją do dyskusji i wymiany poglądów. Dyskusja dotyczyła nowego spojrzenia na zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi czy nowych wzorów sprawozdań. Jednym z prelegentów był Prezes Zakładu Utylizacyjnego, Michał Dzioba, który podsumował w swojej prezentacji działalność RIPOK-ów w zmieniającej się rzeczywistości prawnej. Zwrócił również uwagę na konsekwencje dla instalacji MBP w związku z koniecznością przystosowania ich do nowego systemu zbiórki odpadów (system pięciofrakcyjny).

Po części plenarnej uczestnicy forum mieli możliwość zwiedzenia zabytkowego zbiornika „Stary Sobieski” we Wrzeszczu, poznania historii tego miejsca, niezwykle ciekawej oraz obejrzenia mieszczącej się w nim wystawy.

Drugi dzień obrad dotyczył polityki mieszkaniowej oraz rowerowej. Rozmawiano również o uchwale krajobrazowej jako praktycznym narzędziu ochrony ładu w przestrzeni publicznej.