Otwarcie PSZOK-u już 4 maja

W związku z częściowym znoszeniem ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku zostanie ponownie otwarty dla mieszkańców w poniedziałek 4 maja.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został zamknięty tymczasowo 17 marca ze względu na zalecenia dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo pracowników i zachowanie ciągłości pracy Zakładu. Decyzja o ponownym jego uruchomieniu została podjęta w związku z odmrażaniem polskiej gospodarki i znoszeniem niektórych obostrzeń i zakazów.

Zgodnie z obowiązującym od 16 kwietnia rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych pracownicy Zakładu Utylizacyjnego będą obsługiwać osoby, które przywiozą odpady nietypowe do PSZOK-u, pod warunkiem spełnienia przez nie obowiązku stosowania środków ochrony osobistej: maseczki i rękawiczki ochronne.

Decyzję o ponownym otwarciu PSZOK-u podjęliśmy w trosce o wygodę i komfort  mieszkańców miasta, którzy mogą mieć problemy z zagospodarowaniem niektórych problematycznych odpadów komunalnych. Decyzja ta została podjęta w następstwie zniesienia niektórych zakazów wprowadzonych wcześniej w związku z panującą pandemią i po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich okoliczności. Osoby korzystające z PSZOK-u prosimy o dalsze stosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa, a także o noszenie rękawiczek ochronnych w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich – mówi Michał Dzioba, prezes ZU.

Przypominamy, że w PSZOK-u każdy mieszkaniec Gdańska może oddać nieodpłatnie bez limitu odpady nietypowe, takie jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia i odzież. Odpady poremontowe są limitowane ilością 2 ton/rok na nieruchomość.

Odpady do PSZOK-u można dostarczyć własnym transportem, a osoba przywożąca je ma obowiązek udokumentowania zamieszkania na terenie Gminy Miasta Gdańsk poprzez okazanie dokumentu tożsamości, lub oświadczenia właściciela nieruchomości, lub zaświadczenia np. Zarządu Ogródków Działkowych o dzierżawie/użytkowaniu działki.

PSZOK zlokalizowany przy ulicy Jabłoniowej 55 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00–18.00, oraz w soboty w godzinach 6.00–14.00.

Więcej szczegółów dotyczących rodzajów odpadów przyjmowanych do PSZOK-u można znaleźć w zakładce PSZOK.