Sprawdź, jak ograniczamy uciążliwości zapachowe

Współpraca ze stroną społeczną

Zakład Utylizacyjny regularnie współpracuje z przedstawicielami strony społecznej w zakresie monitoringu działalności firmy, a także wypracowywania rekomendacji dotyczących zmniejszania oddziaływania Zakładu na otoczenie. Przykładem takich działań jest funkcjonująca przy Zakładzie Rada Interesariuszy, organizacja wizyt w Zakładzie dla zainteresowanych przedstawicieli strony społecznej, czy zlecania specjalistycznych badań i analiz.

  • Rada Interesariuszy

Powstała w 2014 r. z inicjatywy ZU Rada Interesariuszy ma znaczący wpływ na bieżące działania, jak również plany Spółki w zakresie ograniczania uciążliwości zapachowych. W jej skład wchodzą władze Gdańska, członkowie Rad Dzielnic, sołtysi Otomina i Kowal, eksperci i liderzy organizacji społecznych, kierownictwo Zakładu. Rada poprzez liczne wizyty studyjne do innych zakładów, spotkania z ekspertami z całej Polski, dzięki zaangażowaniu i konstruktywnemu dialogowi, wypracowała rozwiązania dla ograniczenia wpływu Zakładu na otoczenie, które są konsekwentnie wdrażane.

Więcej szczegółów o pracy Rady tutaj

Rada 13.12.2017

  • Wizyty w ZU

Zakład Utylizacyjny prowadzi otwartą politykę informacyjną. Każda osoba zainteresowania funkcjonowaniem Zakładu, po uprzednim umówieniu, może wziąć udział w wizycie studyjnej na terenie firmy. Zarówno w charakterze wycieczki edukacyjnej, jak i tzw. kontroli społecznej.

Przykłady:

Do tej pory w tego typu wizytach brali i regularnie biorą udział przedstawiciele Rad Dzielnic, stowarzyszeń lokalnych, firm, czy też uczniowie z okolicznych szkół. Pracownicy Zakładu udzielają wszelkich informacji na temat bieżącego funkcjonowania oraz planów firmy w zakresie gospodarki odpadami (w tym dotyczące przygotowań do budowy spalarni odpadów i nowej hermetycznej kompostowni).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Działania edukacyjne i informacyjne

Zakład Utylizacyjny prowadzi szereg działań informacyjnych i edukacyjnych, a także bierze udział w akcjach i imprezach miejskich. Priorytetem firmy jest promowanie zasad właściwego postępowania z odpadami zgodnych z hierarchią postępownaia z odpadami, w tym zasad selektywnej zbiórki odpadów, jak również informowanie o prowadzonej działalności, w tym w zakresie ograniczania uciążliwości zapachowych.

W ramach prowadzonych działań Zakład organizuje m.in. punkty informacyjne, w których mieszkańcy mogą porozmawiać z pracownikami firmy oraz otrzymać materiały informacyjne. Dla najmłodszych dostępne są również kolorowanki oraz plansze z zadaniami dotyczącymi segregacji odpadów.

 

Bieg_ZU_Edyta_Czapla_144