Sprawdź, jak ograniczamy uciążliwości zapachowe

Priorytetowe zadanie Zakładu

Priorytetem Zakładu Utylizacyjnego w zakresie oddziaływania firmy na otoczenie jest zmniejszanie nieprzyjemnych zapachów, będących ubocznym efektem działalności związanej z zagospodarowaniem odpadów.

W tym celu podejmowanie są zróżnicowane działania – zarówno krótko, jak i długoterminowe, które mają przełożyć się na odczuwalną poprawę sytuacji dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska oraz Otomina i Kowal, miejscowości leżących w gminie Kolbudy. Spółka konsekwentnie zwiększa nakłady inwestycyjne, aby tak się stało.

Działania Zakładu w zakresie ograniczania uciążliwości zapachowych są regularnie konsultowane z Radą Interesariuszy (której członkami są m.in. przedstawiciele strony społecznej). Prowadzone są również badania i kontrole, by mieć pewność, że nieprzyjemny zapach nie ma żadnego wpływu na zdrowie mieszkańców. Opinia publiczna jest na bieżąco informowana o inicjatywach Zakładu oraz uprzedzana o planowych pracach remontowych czy inwestycyjnych.

Wyeliminowanie problemu zapachowego tak dużego składowiska to trudne zadanie. Jednak kierownictwo i pracownicy Zakładu we współpracy z partnerami społecznymi i ekspertami dążą do skutecznego ograniczenia problemu.

Urząd Miejski w Gdańsku. Jubileuszowe posiedzenie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. fot. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

20180619_140536(fot. ZU. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hermetycznej kompostowni na pacu dojrzewania kompostu)

Skip to content