Oficjalnie otworzyliśmy hermetyczną kompostownię

W piątek 31 stycznia odbyło się uroczyste oddanie do użytku hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym. Symbolicznego otwarcia obiektu dokonała prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz.

Inwestycję zakończyliśmy konferencję ekspercką, podczas której oficjalnie oddano do użytku obiekt. Zwieńczeniem spotkania były wystąpienia zaproszonych prelegentów, które były okazją do wymiany poglądów na temat zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości powietrza i życia mieszkańców Gdańska, czemu sprzyja ekologiczny charakter inwestycji. – Kompostowanie jest uznawane za jedną z najbardziej przyjazną środowisku metod zagospodarowywania odpadów organicznych – mówiła dr hab. Izabela Sówka z Politechniki Wrocławskiej podczas swojej prezentacji.

Nowa inwestycja pozwala gminie Gdańsk na zagospodarowanie rosnącej ilości odpadów biodegradowalnych w sposób przyjazny dla środowiska i ludzi. Jak wielokrotnie podkreślano w czasie spotkania, hermetyczna kompostownia to projekt wypracowany w drodze dialogu społecznego, na który mieszkańcy Gdańska czekali wiele lat. – Hermetyczna kompostownia powstała z myślą o gdańszczankach i gdańszczanach. Otwarta dziś inwestycja to jedno z ogniw łańcucha zagospodarowania odpadów, których my sami produkujemy coraz więcej, kolejnym elementem jest zakład termicznego przetwarzania odpadów. Dziś długo wyczekiwany moment, który poprawi nasz komfort życia, ale komfort rozumiany nie tylko jako uciążliwości zapachowe, ale również odpowiedzialność za przyszłość i solidarność z następnymi pokoleniami – mówiła w swoim przemówieniu Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Hermetyczna kompostownia w Gdańsku to budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 000 m3 i powierzchni 1,3 hektara. Ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Składa się z czterech części: hali przyjęcia odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. Integralną jej częścią jest też zadaszony biofiltr wyposażony w dwa kominy.

Projekt został zrealizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wartość kontraktu netto wynosi 48 152 276 z czego 68% finansowane jest ze środków unijnych.