Michał Dzioba uhonorowany

Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku został uhonorowany specjalnym odznaczeniem "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Podczas 22 edycji ENVICON Environment Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska, który odbywa się w dniach 28 – 30 listopada, Michał Dzioba otrzymał z rąk Ministra Środowiska, Henryka Kowalczyka odznakę “Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Wyróżnienie to jest przyznawane od 2003 r.  za wybitne osiągnięcia wynikające z wieloletnich lub jednorazowych działań prowadzonych na rzecz ochrony środowiska. Serdecznie gratulujemy!

Kongres ENVICON Environment to renomowane wydarzenie, które co roku gromadzi ekspertów w  dziedzinach gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Podczas paneli dyskusyjnych i wystąpień poruszane są także tematy ochrony powietrza, zarządzania w samorządach, czy też innowacji i startup’ów w ochronie środowiska. Tegoroczne wydarzenie to 3 dni z 10 sesjami i panelami dyskusyjnymi oraz niemal setką wystąpień zaproszonych specjalistów.