Odwierty kontrolne zakończone z wyprzedzeniem

Zakład Utylizacyjny sukcesywnie rozwija instalację do odzysku biogazu z kwater, ograniczającą jego przemieszczanie poza teren spółki.

3 lutego 2015 r. Zakład rozpoczął prace związane z kontrolą procesu technologicznego produkcji biogazu na kwaterze 800/2. Planowane na około dwa tygodnie badania kontrolne, powodujące zwiększoną uciążliwość odorową, udało się skończyć z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Celem wspomnianych działań jest dalsze zwiększenie skuteczności odgazowania i niwelowania powstających odorów. Przypomnijmy, że miniony rok (2014) był rekordowy pod względem poboru biogazu z kwater i przekroczył 6 mln m3. W przeliczeniu na godzinę oznacza to średnią wydajność instalacji rzędu 700 m3. Takie wyniki zapewniają samowystarczalność Zakładu w zakresie energii elektrycznej i cieplnej (dzięki własnej elektrowni). Kontrola procesu technologicznego umożliwi skuteczne zagospodarowywanie biogazu w kolejnych latach.