Nowy rekord odzysku biogazu w Zakładzie Utylizacyjnym

W 2017 r. Zakład Utylizacyjny odzyskał ponad 7 milionów metrów sześciennych biogazu. Dobiegła końca kolejna rozbudowa i modernizacja systemu odgazowania składowiska, której celem było utrzymanie dotychczasowej, wysokiej efektywności odzysku. Dzięki temu ten uciążliwy zapachowo gaz nie ulatuje do atmosfery i nie uprzykrza życia okolicznym mieszkańcom.

– Kilkukrotna rozbudowa systemu odgazowania składowiska przynosi wymierne efekty. Kolejny rekord odzysku biogazu to pozytywny efekt dla środowiska, ale i szansa na pozyskanie w większym stopniu ekologicznej energii dla Zakładu – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

W Zakładzie Utylizacyjnym biogaz jest odzyskiwany za pomocą sieci składającej się z 291 studni odgazowujących. W ramach rozbudowy powstało 7 nowych studni, a 21 istniejących, w których gaz jest obecnie spalany w pochodniach, zostanie podłączonych rurociągami do zakładowej bioelektrowni. Tutaj gaz jest przekształcany w ekologicznie pozyskane: energię elektryczną oraz ciepło. Pozwala to na całkowite zaspokojenie aktualnych potrzeb energetycznych Zakładu.

– Pobiliśmy kolejny rekord odzysku co jest dobrą wiadomością dla okolicznych mieszkańców. Warto mieć jednak na uwadze, że potencjał wytwarzania biogazu w naszej kwaterze będzie spadał z czasem, co jest związane z naturalnymi procesami chemicznymi. Oznaczać to będzie w przyszłości zmniejszanie poziomu odzysku i jakość biogazu. – mówi Maciej Jakubek, członek zarządu ds. technicznych ZU.

W 2015 r. odzysk biogazu wynosił 6,5 mln m3, a rok później był na poziomie 6,2 mln m3. Łącznie w latach 2011 – 2017 Zakład Utylizacyjny odzyskał blisko 35 mln m3 biogazu, co według szacunków stanowi co najmniej 80-85 proc. gazu produkowanego w kwaterze.

– Na bieżąco monitorujemy wielkość odzysku i parametry biogazu w każdej studni. Wahania w ilości pozyskiwanego biogazu są dla nas sygnałem, że złoże tego surowca w danym miejscu kwatery się wyczerpuje i wymagane będzie wykonanie kolejnych prac. Co roku przeprowadzamy przegląd całej instalacji. Na podstawie uzyskanych danych planujemy remonty i kolejne etapy modernizacji. Musimy elastycznie reagować na zmieniające się warunki – dodaje Maciej Jakubek.

Biogaz, którego głównymi składnikami są metan i dwutlenek węgla, powstaje w wyniku procesów biologicznych, którym podlegają zalegające na kwaterze odpady. Uwalniając się do atmosfery przyczynia sią do powstawania efektu cieplarnianego, a z powodu zawartości substancji złowonnych takich jak merkaptany i siarkowodór ma on nieprzyjemny zapach powoduje uciążliwość dla otoczenia. To właśnie z tego powodu ważne jest utrzymywanie wysokiej efektywności systemu odgazowania składowiska, co pozwala na skuteczne neutralizowane biogazu w elektrowni, a przy okazji produkcję zielonej energii i ograniczanie efektu cieplarnianego.

Wykorzystanie biogazu jako paliwa to element realizacji strategii Zakładu Utylizacyjnego działającego jako centrum odzysku i recyklingu, gdzie odpady są traktowane jako źródło wartości w postaciach: surowców wtórnych, kompostu z odpadów biodegradowalnych, energii elektrycznej i ciepła z termicznego przekształcania odpadów, czy właśnie przekształcania w energię biogazu pozyskiwanego z kwater składowiska.

ZU_odzysk_biogaz_2017 biogazownia biogazownia_1