Nowe przepisy – nielegalny demontaż elektroodpadów

Ważna informacja dla firm prywatnych oraz mieszkańców spoza Gdańska, którzy będą zwracać tzw. elektroodpady.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który przywożony jest do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, będzie sprawdzany czy nie został już częściowo, nielegalnie zdemontowany. Powodem są nowe przepisy, które zabraniają przyjmowania niekompletnych artykułów RTV czy AGD.

W praktyce zmiany oznaczają, że tylko mieszkańcy gminy Miasta Gdańsk nadal mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt elektroniczny lub jego części w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Z kolei obudowy lub części pochodzące z zużytego sprzętu elektronicznego, przywożone przez kontrahentów lub mieszkańców innych gmin, nie mogą być przyjmowane przez Zakład Utylizacyjny.

Zgodnie z przepisami za niekompletny zużyty sprzęt uważa się “zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu”.

Zmiany w ustawie zostały wprowadzone przede wszystkim z myślą o zminimalizowaniu nielegalnego demontażu zużytego sprzętu i ograniczeniu nieprawidłowego składowania elektroodpadów.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA