Nowe boksy na surowce wtórne

Normy unijne dotyczące zbiórki i odzysku odpadów surowcowych są bardzo rygorystyczne. By sprostać tym wyzwaniom i dbać też o nasze środowisko potrzebne są wielotorowe działania, także na terenie Zakładu.

System zbiórki wśród mieszkańców, edukacja, instalacje do segregowania odpadów mają doprowadzić do odzysku jak największej ilości surowców wprowadzanych na rynek. W Gdańsku obowiązuje zbiórka odpadów w systemie suche/mokre, uzupełnianym od lipca o obowiązkową zbiórkę szkła. Bardzo dobrze działa też funkcjonujący już od lat i obsługiwany przez ZU system selektywnej zbiórki u źródła, w postaci gniazd udostępnianych bezpłatnie mieszkańcom, w których zbieramy makulaturę, tworzywa sztuczne i szkło. Wszystkie te elementy, uzupełnione również przez odzysk surowców w instalacji sortowni działającej w ZU, skutkują coraz większym poziomem odzysku surowców, które magazynowane są w boksach na terenie naszego Zakładu do czasu przekazania ich do firm recyklingowych.

W boksach magazynowane są też czasowo odpady z kolorowych pojemników (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura) zanim zostaną doczyszczone w instalacji sortowni. Ze względu na rosnącą liczbę  zbieranych w tych systemie odpadów dotychczasowa liczba boksów okazała się niewystarczająca. 6 nowych, zadaszonych boksów pozwoli nam na zorganizowane magazynowanie surowców, a także na ograniczenie ewentualnego wywiewania odpadów lekkich.

_6281904