Nowa możliwość oddawania odpadów niebezpiecznych (Zaspa, Brzeźno)

Mieszkańcy okolic Zaspy i Brzeźna mogą łatwiej pozbyć się odpadów niebezpiecznych. W każdą sobotę (do września) będzie wystawiony specjalny kontener, do którego można oddawać np. stare farby, chemikalia, elektroodpady czy zużyte akumulatory. Pojemnik będzie do dyspozycji mieszkańców (w godzinach 7:30 – 13:30) na parkingu przy skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Czarny Dwór.

Lokalizację parkingu na mapie można znaleźć tutaj.

Jednocześnie przypominamy, że regularnie na terenie całego miasta prowadzona jest też objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne, które Zakład Utylizacyjny bezpłatnie odbiera od mieszkańców Gdańska to:

 • zużyty sprzęt elektro, RTV, AGD: żelazka, suszarki, telewizory, telefony, radioodbiorniki, kalkulatory, pralki, lodówki itp.
 • komputery, drukarki, inne urządzenia elektroniczne,
 • baterie i akumulatory ołowiowe,
 • przeterminowane leki,
 • lampy fluorescencyjne,
 • termometry i inne odpady zawierające rtęć,
 • resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach,
 • kwasy,
 • zużyte oleje: silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach,
 • filtry olejowe,
 • farby, lakiery, chemikalia i opakowania po tych substancjach.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do odpowiedzialnego pozbywania się uciążliwych odpadów.
Poniżej pojazd z kontenerem na odpady niebezpieczne, który będzie do dyspozycji.