Przed nami Pomorskie Eko Forum

Już 21 i 22 listopada zapraszamy na nową odsłonę debaty o ochronie środowiska pn. Pomorskie Eko Forum, której jesteśmy współorganizatorem. Czym jest Eko Forum?

Pomorskie Eko Forum to wydarzenie, które wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska. Intensywność zmian, jakie zachodzą w ustawodawstwie, generuje potrzebę spotkań branżowych w regionie z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i biznesu.

Eko Forum to okazja do dyskusji na najbardziej aktualne tematy z zakresu gospodarki odpadami i jakości powietrza. Celem spotkania jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w regionie. Podczas konferencji będziemy poruszać aktualne tematy z branży ochrony środowiska, zwłaszcza z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym, rozbudowy, modernizacji i eksploatacji RIPOK, ale także jakości powietrza, ekomobilności i energetyki z udziałem ekspertów polskich i zagranicznych.  Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

Pomorskie Eko Forum to nowa odsłona debaty o ochronie środowiska, którą organizujemy od czterech lat w Gdańsku (dotychczas podczas Smart Metropolia). Odświeżamy nieco dotychczasową formułę, tworząc nowe wydarzenie na mapie konferencji w regionie.

Pomorskie Eko Forum to także prezentacja dobrych praktyk, usług i rozwiązań technologicznych sprzyjających ochronie środowiska oraz spotkania przedstawicieli administracji samorządowej z ekspertami środowiskowymi. Odbiorcami PEF są samorządowcy wszystkich szczebli, przedstawiciele RDOŚ, WIOŚ, WFOŚ, przedstawiciele RIPOK, przedstawiciele sektora usług komunalnych, inwestorzy, projektanci, przedstawiciele świata nauki, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy oferujący rozwiązania, usługi i technologie kluczowe w branży ochrony środowiska.

Pomorskie Eko Forum odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2017 r w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Zapraszamy do rejestracji. Udział w forum jest bezpłatny.
Szczegóły i zapisy na stronie Eko Forum http://ekoforum.pomorskie.pl/