Modernizacja systemu odgazowania – rusza zapowiedziana inwestycja

Rozpoczęły się prace na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku w ramach modernizacji systemu odgazowania kwater.

Jest to kolejne tego typu przedsięwzięcie mające na celu utrzymanie wysokiej efektywności odzyskiwania i neutralizowania biogazu, który jest uciążliwy zapachowo.

Regularna konserwacja oraz parametryzacja tego systemu są konieczne, ponieważ pobieranie gazu ze składowiska wymaga od nas dużej elastyczności w działaniach i możliwie na bieżąco reagowania na zmiany obserwowane wewnątrz kwater. Rok 2015 był kolejnym rekordowym pod względem odzysku biogazu. Niemniej jego końcówka, pomimo starań, to zaobserwowany spadek efektywności systemu, co jest aktualnie odczuwalne dla mieszkańców osiedli sąsiadujących z Zakładem. Skuteczny odzysk biogazu nie jest dany raz na zawsze, to nieustanne prace naszych specjalistów oraz znaczne nakłady finansowe Spółki  – wyjaśnia Cyprian Maciejewski, rzecznik prasowy Zakładu.

Równolegle w ramach właśnie rozpoczętej inwestycji w nowych miejscach, zdefiniowanych jako potencjalnie najbardziej gazonośne w bliskiej przyszłości, do marca zostanie wykonanych ok. 70 odwiertów, w których powstaną tzw. studnie odgazowujące. Zakład posiada duże doświadczenie w prowadzeniu takich działań, dlatego ewentualne zwiększenie uciążliwości przewiduje wyłącznie epizodycznie. Inwestycja, obejmująca również odgazowanie nieczynnej kwatery, poprzedza ostateczne zamknięcie prac rekultywacyjnych.