Ministerialny certyfikat dla kompostu produkowanego przez ZU

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, jako jeden z pierwszych w Polsce, uzyskał pozytywną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuszczającą do obrotu organiczny środek poprawiający właściwości gleby.

Jest to końcowy produkt procesu kompostowania odpadów mokrych segregowanych przez mieszkańców. Planowane już jest jego zastosowanie na szerszą skalę przy utrzymaniu gdańskiej zieleni.

Starania o ten dokument trwały blisko dwa lata i wiązały się z szeregiem badań, ekspertyz oraz kontroli. To jednoznaczne potwierdzenie skuteczności pracy prowadzonej przez Zakład Utylizacyjny w tym zakresie. – Udowodniliśmy, że dzięki skutecznej segregacji u źródła i wysortowaniu przez mieszkańców frakcji biodegradowalnej z odpadów można wyprodukować ekologiczny, dobrej jakości, a przede wszystkim bezpieczny nawóz pod rośliny ozdobne czy trawniki. Materiał ten, potocznie nazywany kompostem, dotychczas z powodzeniem wykorzystywaliśmy do rekultywacji nieczynnej kwatery składowiska odpadów. Teraz, już jako formalnie pełnowartościowy produkt a nie odpad, znajdzie wszechstronne zastosowanie – wyjaśnia Wojciech Głuszczak, prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego.

Zastosowanie

W pierwszej kolejności gdańska spółka będzie oferować kompost innym miejskim jednostkom do celów użyteczności publicznej. W 2016 r. ZU planuje wyprodukować około 6000 ton tego materiału. Naturalnym partnerem Zakładu, który może szeroko go zastosować, jest Zarząd Dróg i Zieleni. – Rocznie jesteśmy w stanie zagospodarować nawet do 2 mln litrów tego produktu, czyli około 50% produkcji Zakładu Utylizacyjnego, do poprawy struktury gleby w pasach zieleni w drogach w mieście. Jesteśmy już w trakcie ustaleń szczegółów współpracy z Zakładem – zapowiada Ewelina Latoszewska, kierownik Działu Utrzymania Zieleni w ZDiZ w Gdańsku.

Produkcja

Nawóz powstaje w procesie kompostowania odpadów mokrych trafiających do Zakładu Utylizacyjnego z tzw. dualnego systemu zbierania odpadów komunalnych. – Sukcesywnie wzrasta ilość oraz poprawia się jakość odpadów mokrych, czyli innymi słowy obserwujemy coraz większą rzetelność w ich segregowaniu w gdańskich domach. Decyzja Ministerstwa jest zatem również docenieniem wysiłku mieszkańców i potwierdzeniem ekologicznego sensu ich pracy, którą Zakład pożytkuje w 100%  ? zapewnia Wojciech Głuszczak.

Kompost może być stosowany do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, m.in. w uprawie roślin ozdobnych i trawników, jako komponent dla upraw roślin doniczkowych czy balkonowo-tarasowych, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy. Kompost Zakładu Utylizacyjnego spełnia wszystkie przewidziane prawem normy i wymogi jakościowe. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska.