Mieszkańcy coraz chętniej oddają odpady “problemowe” do ZU

Wielu gdańszczan zastanawia się co zrobić ze zużytym akumulatorem, świetlówkami czy nawet krzakami wyciętymi na działce. Odpowiedź jest prosta. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku wspiera mieszkańców w zakresie odpowiedzialnego pozbywania się odpadów niebezpiecznych i nietypowych. Usługi świadczone są bezpłatnie. Korzysta z nich coraz więcej osób

Ponad 80 ton odpadów wielkogabarytowych, czyli starych mebli, mieszkańcy Gdańska przywieźli do Zakładu Utylizacyjnego w pierwszym kwartale tego roku. To prawie dwa razy więcej, niż w tym samym okresie w 2014 r. Łącznie, od 1 stycznia do końca marca tego roku do ZU w Gdańsku wpłynęło około 50 ton więcej odpadów z remontów i około 40 ton więcej odpadów wielkogabarytowych, niż w pierwszym kwartale 2014 r. Pozytywną tendencję pokazuje liczba mieszkańców, którzy przyjechali do Zakładu, by oddać nietypowe odpady. Biorąc pod uwagę wszystkie kategorie, m.in. gruz, opony, materiały izolacyjne czy urządzenia elektroniczne, w tym roku przez bramę Zakładu Utylizacyjnego przejechało 1046 osób. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to o 20% więcej.
– Jeśli taka tendencja wzrostowa się utrzyma, będzie to znak, że świadomość dotycząca segregacji i utylizacji odpadów wśród mieszkańców wzrasta, a co za tym idzie – poszczególne rodzaje odpadów coraz częściej trafiają w odpowiednie dla nich miejsce, a nie na nielegalne wysypiska. Ludzie potrafią zadać sobie wiele trudu by wyrzucić coś np. daleko w lesie. Tymczasem nasz zakład jest po drodze, służy pomocą i rozwiązuje ten problem od ręki. Staramy się nieustannie edukować “odpadowo” i promować nasze usługi na rzecz gdańszczan – mówi Cyprian Maciejewski, rzecznik ZU w Gdańsku.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacyjnego, wszyscy mieszkańcy Gdańska mogą oddawać różnego rodzaju odpady za darmo.
Większość z nich odbierana jest przez sześć dni w tygodniu (od 6.00 do 18.00), a odpady elektro AGD i RTV od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. Odpady elektro, a także niebezpieczne można dodatkowo zdeponować, bez żadnych formalności, w kontenerze wystawionym na parkingu przed bramą Zakładu – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, a ponadto pojemnik jest do dyspozycji także przez cały weekend. Mieszkańcy okolicznych gmin również mogą wiele rodzajów odpadów zwracać do ZU – zgodnie z cennikiem usług.

– To bardzo ważne, by odpady trafiały do nas, a stąd, po zabezpieczeniu, dalej do specjalistycznych zakładów w Polsce. W przeciwnym wypadku zagrażają zarówno środowisku naturalnemu jak i zdrowiu ludzi. Odpady niebezpieczne zawierają m.in. metale ciężkie, rtęć, ołów, kadm oraz toksyczne substancje chemiczne, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe – wyjaśnia Piotr Łabęda, koordynator zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Warto dodać, iż ZU wystawia też kontener na odpady (elektro i niebezpieczne) na parkingu przy skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Czarny Dwór. Ponadto regularnie prowadzona jest tzw. objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych na terenie całego miasta. Harmonogram oraz dodatkowe informacje można znaleźć na www.zut.com.pl. Warto też przed dostarczeniem odpadów do Zakładu skontaktować się z obsługą i upewnić w jaki sposób przygotować transport i czy dany typ odpadu jest na pewno przyjmowany bezpłatnie.
1-LOGO_CZYSTEMIASTO_KOLOR

ODPADY PRZYJMOWANE OD GDAŃSZCZAN NIEODPŁATNIE, BEZ LIMITU, POD WARUNKIEM POSEGREGOWANIA:

opakowania z papieru i tektury
opakowania z tworzyw sztucznych
opakowania z metali
opakowania wielomateriałowe
opakowania ze szkła
zużyte opony
papier i tektura
szkło
rozpuszczalniki
kwasy
alkalia
odczynniki fotograficzne
środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności,
zużyte urządzenia zawierające freony,
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
detergenty zawierające substancje niebezpieczne
baterie i akumulatory
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
metale
odpady ulegające biodegradacji
odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są bezpłatnie w ramach opłaty śmieciowej w ilości 1 tony/rok kalendarzowy na jedną nieruchomość. Nadwyżka ponad podany limit płatna jest wg obowiązującego cennika.