Dowiedz się, które odpady odbierzemy bezpłatnie

Usługi płatne

Odpady spoza listy z zakładki „Usługi bezpłatne” przyjmowane są na zasadach zgodnych z Regulaminem usług i obowiązującymi przepisami. Koszt przyjęcia odpadów jest iloczynem wagi przywiezionych odpadów i ceny za zagospodarowanie konkretnego typu odpadu zgodnej z obowiązującym cennikiem.

Mieszkańcy województwa Pomorskiego mogą dostarczać płatnie wszystkie odpady z cennika Zakładu, z wyjątkiem odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów zielonych (20 02 01).

Wszelkie odpady przekazywane przez podmioty gospodarcze są przyjmowane odpłatnie.