Dowiedz się, które odpady odbierzemy bezpłatnie

Usługi bezpłatne

Poniżej przedstawiamy odpady, które są przyjmowane bezpłatnie od mieszkańców gminy Gdańsk, pod warunkiem ich posegregowania, bez limitów wagowych:

 1. papier,
 2. szkło,
 3. tworzywo sztuczne,
 4. opakowania wielomateriałowe,
 5. metale,
 6. zielone,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. zużyte baterie i zużyte akumulatory,
 10. chemikalia,
 11. zużyte opony,
 12. przeterminowane leki,
 13. termometry rtęciowe,
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2 Mg na każdy rok kalendarzowy z każdego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości. Nadwyżka ponad ten limit jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem. Materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian itp.) oraz papa przyjmowane są zgodnie zobowiązującym cennikiem. (cennik)
 15. Igły, strzykawki i inne odpady o charakterze medycznym

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany od mieszkańców wszystkich gmin obsługiwanych przez Zakład bezpłatnie, z tym rozróżnieniem, że zgodnie z przepisami mieszkańcy spoza Gdańska nie mogą zwracać elektroodpadów po częściowym demontażu.

Uwaga! Bezpłatne przekazywanie odpadów możliwe jest w ilościach adekwatnych do „potencjału” gospodarstwa domowego. Osoba, która będzie chciała przekazać wyraźnie większe ilości odpadów, sugerujące ich produkcję w wyniki działalności gospodarczej, będzie obciążona opłatą.