Działy

Biuro Zarządu

Sekretariat

tel.: 58 5731228
kom.: 668 606 225
e-mail: zut@zut.com.pl

Pion ekonomiczno-finansowy

Agata Dołżycka

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych

tel.: 58 5731228
kom.: 506 292 434
email: adolzycka@zut.com.pl

Dział księgowo-finansowy

Katarzyna Polińska
Główna Księgowa

tel.: 58 326 01 24
kom.: 600 010 769
email: kpolinska@zut.com.pl

Dział zasobów ludzkich

Beata Chojnowska

Kierownik

tel.: 58 5731228
kom.: 504 623 684

email: bchojnowska@zut.com.pl

Dział zakupów i zamówień publicznych

Lidia Krzyczyńska

Kierownik

tel. 58 326 01 16
kom.: 668 606 225
e-mail: lkrzyczynska@zut.com.pl

Dział gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Magdalena Wawrzyniak

Kierownik

tel.: 58 326 01 19
kom.: 728 895 362
e-mail: mwawrzyniak@zut.com.pl

Dział techniczny

Dział sortowania

Jacek Wojda – Gburek
Kierownik

tel.: 600 496 347
email: jgburek@zut.com.pl

Dział przetwarzania biologicznego

Krzysztof Cichon
Kierownik

tel.: 519 026 120
email:
kcichon@zut.com.pl

Dział rozwoju i inwestycji

Piotr Gołaszewski

Kierownik

tel.: 58 5731228
kom.: 606 817 332
e-mail: pgolaszewski@zut.com.pl

Dział komunikacji i PR

Olimpia Schneider

Kierownik, Rzecznik Prasowy

tel.: 58 5731228
kom.: 728 895 375
e-mail: oschneider@zut.com.pl

Ochrona danych

Anna Borowska – Ślęczka

Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@zut.com.pl

Zobacz także

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
2021-11-19

Dane firmy i dojazd