Komunikat o przetargu ustnym

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55, informuje, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na cele prowadzenia działalności gospodarczej, na okres oznaczony 36 miesięcy, nieruchomości stanowiące własność naszego Zakładu.

Przedmiotem oddania w dzierżawę, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, jest:

Boks wiaty na odpady o powierzchni 57 m kw. wraz z utwardzonym i ogrodzonym siatkami ochronnymi placem o wymiarach 20×25 m o powierzchni 500 m kw.

znajdującymi się na działce nr 209, położonej w obrębie ewidencyjnym Szadółki Nr 0048, powiat miasto Gdańsk (księga wieczysta nr GD1G/00118130/3, Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku). Przedmiotowa część nieruchomości jest częścią Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. w Gdańsku, na której odbywa się utylizacja odpadów. Wydanie nieruchomości będzie możliwe od 1 września 2016 roku.

Cena wywoławcza wynosi: 2 400, 00 złotych netto za jeden miesiąc dzierżawy, a postąpienie wynosi minimum 100,00 zł .

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2016 roku o godzinie 9°° w siedzibie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55, w budynku szkoleniowo-socjalnym nr 203, w Sali Audio na I piętrze. 

Wadium w wysokości 2 400, 00 złotych należy wpłacić przelewem na konto Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku na nr konta: 64 1240 1053 1111 0010 1782 8366 w Banku PKO S.A. Wpłata wadium powinna zostać zaksięgowana na w/w koncie najpóźniej w dniu przetargu, do godziny 9.00.

Dokumenty do pobrania:

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Regulamin przetargu
  3. Szkic przedmiotu przetargu

 

1-LOGO_CZYSTEMIASTO_KOLOR