Komunikat dot. zamówienia publicznego

W związku z zaskarżeniem wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16.01.2015 roku przez dwóch uczestników postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczącego “zaprojektowania, wybudowania i zarządzania, utrzymania i eksploatacji, ewentualnie z finansowaniem, Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 000 Mg/rok w technologii rusztowej”, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. postanowił wstrzymać decyzję o dalszych krokach dotyczących w/w postępowania  do ogłoszenia wyroku przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

pce logo