Komunikat dot. prac przy systemie odgazowania kwater

Zakład Utylizacyjny rozpoczyna planowe prace konserwacyjne w celu utrzymania wysokiej wydajności systemu odzyskującego i neutralizującego zapachowo gaz składowiskowy.

Sieć odgazowująca kwatery składowiska to blisko 300 studni, które zbierają uciążliwy biogaz. Jest on następnie odsiarczany i spalany w zakładowej elektrowni. Obecne prace dotyczą tylko kilkunastu studni, jest to rutynowa konserwacja, którą regularnie należy powtarzać.

Prace te mogą krótkookresowo powodować zwiększoną odczuwalność gazu w najbliższym otoczeniu Zakładu. Bardzo przepraszamy za niedogodności. Jednak wszystkie te działania pozwalają na coraz skuteczniejszy odzysk biogazu i zmniejszanie skali jego wydostawania się do atmosfery. Ostatnie 3 miesiące były rekordowe w historii Zakładu. Wyniki oscylowały wokół 600 000 m3 miesięcznie.

Konserwacja wedle założeń powinna potrwać maksymalnie 6 tygodni.