Komunikat dot. bieżącej eksploatacji Zakładu

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w wyniku awarii urządzenia w hali kompostowni, które miało miejsce w dniu wczorajszym w godzinanch popołudniowych,  niezbędne było otwarcie bram hali w celu wykonanie prac naprawczych. Mogło to skutkowac zwiększeniem uciążliwości odorowych, związanych z emisją bezpośrednio z hali kompostowania. Planujemy, że prace związane z usunięcim awarii zajmą kilka dni, niemniej Zakład dołoży wszelkich starań, by skrócić termin do minimum. Przepraszamy za niedogodności związane z zaistniałą sytuacją.

Zarząd Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

1-LOGO_CZYSTEMIASTO_KOLOR