Komunikat dla mieszkańców  – badania stanu jakości wód z kanału Potoku Kozackiego i Zbiornika Świętokrzyska

Wczoraj do Zakładu Utylizacyjnego dotarł niepokojący komunikat dotyczący stanu fauny w Zbiorniku Świętokrzyska, a w szczególności pojawienia się w nim martwych ryb. Podjęliśmy natychmiastowe działania polegające na kontroli stanu czystości wody w Zbiorniku, pobraliśmy też próbki wody z wylotu Potoku Kozackiego, do którego odprowadzany jest - razem z wodami z Zalewu Kozackiego - nadmiar wody z głębinowych studni barierowych znajdujących się na terenie Zakładu.

Należy podkreślić, że z terenu zakładu do Potoku Kozackiego spływa tylko i wyłącznie woda, która nie ma styku ze ściekami czy innymi wodami. Ścieki technologiczne i odcieki ze składowiska w osobnych systemach rurociągów kierowane są do podczyszczalni, gdzie przechodzą proces oczyszczania metodą odwróconej osmozy, a następnie trafiają do kanalizacji.

Zalew Kozacki oraz zbiornik wód opadowych pracują tylko w systemie pompowym. Biorąc pod uwagę brak opadów przez ostatni miesiąc, co wpływa na niski poziom wód deszczowych, ale także niski poziom wody w Zalewie Kozackim nasze pompy nie przepompowują żadnych wód. Oznacza to, że na wylocie Potoku Kozackiego jest od dłuższego czasu mały przepływ i dotyczy tylko nadmiaru wód ze studni głębinowych, których zadaniem jest regulacja poziomu wód gruntowych.

Składowisko objęte jest stałym monitoringiem wód i ścieków. Ostatnia seria badań miała miejsce w drugim tygodniu lipca. Dotychczasowe wyniki nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

W zaistniałej sytuacji Zakład Utylizacyjny współpracuje ze spółką Gdańskie Wody. Trwają badania dotyczące stanu jakości wód. W działania zaangażował się Wydział Środowiska UM, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM oraz Politechnika Gdańska.

W ślad za informacją Gdańskich Wód informujemy, że obowiązuje zakaz łowienia ryb w zbiornikach retencyjnych na Potoku Oruńskim: Świętokrzyska I, Świętokrzyska II, Wielkopolska i Augustowska.