Kompost z odpadów “mokrych” wykorzystany do nasadzeń herbu Gdańska

Na rondzie wjazdowym do Gdańska powstał niezwykły, witający przyjezdnych herb miasta ułożony z kilku tysięcy kwiatów. Wsparliśmy inicjatywę Rady Dzielnicy Kokoszki przekazując na cele akcji produkowany z odpadów biodegradowalnych kompost.

– Połączenie wysiłku mieszkańców segregujących odpady mokre i pracy naszej instalacji przynosi wymierne korzyści lokalnej społeczności. Nasza współpraca z radą dzielnicy Kokoszki to zaledwie jeden z przykładów, w jaki upowszechniamy zastosowanie produkowanego w Zakładzie Utylizacyjnym kompostu – mówi Michał Dzioba, prezes spółki.

Kompost Zakładu Utylizacyjnego cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony firm odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenów zielonych, jak i mieszkańców Gdańska. Dotychczas, na różnego rodzaju wydarzeniach plenerowych zostało rozdane ponad 800 litrowych worków z kompostem do wypróbowania w domowych ogródkach i na balkonach.

Przekazany na potrzeby nasadzeń w dzielnicy Kokoszki kompost produkowany jest z odpadów biodegradowalnych (tzw. mokrych) segregowanych przez mieszkańców. Kompost przeszedł specjalistyczne badania i uzyskał certyfikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki temu może być stosowany do poprawy właściwości różnych rodzajów gleb, w tym w uprawie roślin doniczkowych i balkonowych, w leśnictwie, do rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleby o niskiej zawartości próchnicy.

1 2 3 4