Kolejny raz w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w praktyce. Dobre praktyki”

Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz 19. wydało Raport „Odpowiedzialny biznes w praktyce. Dobre praktyki”. To doskonałe źródło wiedzy i swoista biblioteka pomysłów w obszarze działań, które przyczyniają się do poprawy różnych aspektów naszego życia. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku zgłosił tym razem dwa przykłady dobrych praktyk, które znalazły się w raporcie.

Dwie praktyki długoletnie zakładu opisane w raporcie to: konkurs dla pracowników „Rowerem do pracy” oraz Rada Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii.

“Rowerem do pracy” to program, który ZU realizuje od 2017 r. Każdy przyjazd pracownika rowerem do pracy był punktowany. W ramach konkursu pracownicy uzyskiwali benefity: bony żywieniowe, premie pieniężne, karnety OK System. Czas trwania: 6 miesięcy. W 2020 r. w konkursie wzięło udział 30 osób. Firma wydała 348 bonów, 8 karnetów OK system 1-miesięcznych, 14 karnetów 3-miesięcznych.

Rada Interesariuszy działa od 2014 r., a od 2020 jest też radą spółki Port Czystej Energii. Jej członkowie to mieszkańcy: członkowie Rad Dzielnic, Rad Sołeckich, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i zarząd ZU. Głównym jej celem jest regularna wymiana informacji i wspólne wypracowywanie strategii działań dla spółek na rzecz redukcji uciążliwości i bezpieczeństwa mieszkańców. Podczas spotkań analizowane są sprawy dotyczące funkcjonowania Zakładu i Portu Czystej Energii (projekt termiczny), ich rozwoju (przede wszystkim infrastrukturalnego) w kontekście wpływu na otoczenie. Rada intensywnie uczestniczy w konsultacjach projektów inwestycyjnych.

Raport „Odpowiedzialny biznes w praktyce. Dobre praktyki”

Tegoroczna edycja raportu podsumowuje rok 2020 – między innymi rolę biznesu w walce ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Zawiera 1985 przykładów dobrych praktyk zgłoszonych przez 225 firm i jest to najobszerniejszym raportem do tej pory.

Publikacja prezentuje dwie grupy praktyk: nowe oraz długoletnie podzielone na siedem obszarów: zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, środowisko, prawa człowieka, zagadnienie konsumenckie, uczciwe praktyki organizacyjne oraz ład organizacyjny. Najwięcej przykładów dotyczy zaangażowanie i rozwoju społeczności lokalnej (631 dobrych praktyk).

Raport „Odpowiedzialny biznes w praktyce. Dobre praktyki” to największy przegląd praktyk CSR w Polsce. Publikacja wydawana jest corocznie od 2002 r. Raport zawiera przegląd aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, podsumowanie najważniejszych kwestii związanych z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce, a także artykuły i komentarze ekspertek i ekspertów.

Raport za rok 2020 oraz archiwalne wydania można pobrać ze strony http://odpowiedzialnybiznes.pl/.