KOLEJNY KROK W PROCESIE INWESTYCYJNYM DOT. BUDOWY HERMETYCZNEJ KOMPOSTOWNI

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku ogłosił przetarg na wykonawcę nowej, hermetycznej kompostowni. Jest to kolejny etap realizacji zapowiadanej w ubiegłym roku inwestycji, która umożliwi ograniczenie emisji uciążliwych zapachów w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu.

Nowa hala kompostowania powstanie w miejscu dotychczasowego placu dojrzewania kompostu, gdzie obecnie pod gołym niebem przebiega ostatni etap procesu przekształcania odpadów biodegradowalnych. Zamknięcie tego procesu w hermetycznej hali spowoduje odczuwalne ograniczenie uciążliwości zapachowych, jakich obecnie doświadczają mieszkańcy okolicznych osiedli.

 – Konsekwentnie i zgodnie z planem realizujemy inwestycję kluczową dla zmniejszenia naszego oddziaływania na otoczenie. Do czasu rozpoczęcia budowy zlikwidujemy istniejący plac dojrzewania kompostu, co już samo w sobie powinno spowodować poprawę – mówi Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Termin złożenia ofert na zaprojektowanie i budowę hermetycznej kompostowni upływa 5 kwietnia 2017 r. – Umowę z wykonawcą chcemy podpisać w maju. Następnie wykonawca będzie miał kilka miesięcy na zaprojektowanie obiektu oraz uzyskanie stosownym pozwoleń. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa do jesieni 2018 r. – mówi Maciej Jakubek, zastępca dyrektora ZU ds. technicznych.