Kolejna inicjatywa ZU na rzecz “Czystego Miasta Gdańska”

Zakład stworzył specjalny dwuosobowy zespół, który dba o porządek przy pojemnikach do selektywnej zbiórki (na surowce wtórne). To odpowiedź na prośby mieszkańców, którzy zgłaszali miejsca, w których nielegalnie podrzucane są odpady.

Pracownicy Zakładu Utylizacyjnego od poniedziałku do piątku, od 6.00 do 14.00, objeżdżają kilkadziesiąt lokalizacji, w których znajdują się pojemniki do wyrzucania papieru, szkła i tworzywa sztucznego.
Są to miejsca, w których do tej pory pojawiały się nielegalnie wyrzucone worki ze odpadami bytowymi, meble czy odpady nietypowe. – Wielokrotnie odnotowywaliśmy zgłoszenia od mieszkańców dotyczące bałaganu panującego przy niektórych pojemnikach do selektywnej zbiórki. Podobne problemy zgłaszali nam też nasi kierowcy. Na tej podstawie stworzyliśmy listę ok. 30 lokalizacji na terenach miejskich, które wymagają szczególnej uwagi – tłumaczy Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Zazwyczaj są to miejsca oddalone od budynków mieszkalnych, w których łatwiej jest niezauważenie pozostawić różnego rodzaju odpady. – Postanowiliśmy oddelegować do sprzątania specjalny zespół, ponieważ kierowcy, którzy na co dzień zabierają surowce z pojemników na szkło, papier i tworzywo sztuczne nie są w stanie dodatkowo zabrać takich nielegalnie wyrzucanych odpadów. Przede wszystkim dlatego, że muszą dbać o czystość  surowca do recyklingu  –  dodaje prezes.
Warto pamiętać, że podrzucanie odpadów w niewyznaczone miejsca nie ma sensu – grozi mandatem, a przecież każdy mieszkaniec Gdańska płaci zryczałtowaną opłatę za wywóz śmieci. Z kolei meble, większe przedmioty, czy sprzęt elektroniczny można za darmo oddać w Zakładzie Utylizacyjnym. Poza objazdem wyznaczonych miejsc zgodnie z harmonogramem, ekipa sprzątająca przy pojemnikach do selektywnej zbiórki, reaguje też na bieżąco na telefoniczne i mailowe zgłoszenia mieszkańców (dotyczące lokalizacji na terenach publicznych; za porządek na terenie prywatnym odpowiada jego właściciel).
Pojemniki na szło, plastik i makulaturę pojawiły się na terenie Gdańska w 2006 roku. Teraz można je znaleźć w ponad 1300 lokalizacjach w całym mieście. Każdy zarządca lub właściciel terenu może zgłosić do Zakładu Utylizacyjnego zapotrzebowanie na pojemniki na papier, szkło i tworzywo sztuczne. Wówczas trafią one w wyznaczone miejsce i będą bezpłatnie opróżniane przez pracowników Zakładu. Dzięki selektywnej zbiórce odpadów zyskujemy nie tylko możliwość ponownego wykorzystania tysięcy ton surowców. To też oszczędność energii, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód oraz zmniejszenie potrzeby pozyskiwania surowców naturalnych.