Komunikat na temat wstrzymania przyjmowania odpadów BIO od podmiotów komercyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym przyjmowania odpadów BIO i zielonych od podmiotów komercyjnych.

Gospodarka odpadami | Komunikaty i ogłoszenia
Komunikat dotyczący prac modernizacyjnych systemu odgazowania kwatery składowiska

Informujemy, że na terenie Zakładu Utylizacyjnego wykonywane są obecnie, zaplanowane na pierwszy kwartał 2021 roku, prace związane z modernizacją i konserwacją systemu odgazowania kwatery składowania…

Gospodarka odpadami | Komunikaty i ogłoszenia
Hackaton, czyli nowoczesne technologie na pomoc środowisku

Wydarzenie Hack4Environment jest organizowane przez Hub Innowacji Cyfrowych DIH4.AI we współpracy z WiMLDS. Ma na celu wykonanie działań w zakresie edukacji ekologicznej skierowanych do różnych…

Edukacja ekologiczna | Gospodarka odpadami
Kamień węgielny pod budowę spalarni wmurowany!

Za nami ważny symboliczny moment w realizacji projektu budowy ZTPO w Gdańsku. 18 grudnia odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę tego obiektu. Tym…

Gospodarka odpadami | Ochrona środowiska
Najwyższa Izba Kontroli bez uwag i wniosków po kontroli Zakładu Utylizacyjnego

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładu Uty-lizacyjnego w Gdańsku. Kontrolerzy NIK wystąpienie pokontrolne zakończyli słowami „Brak uwag i brak rekomendacji” co…

Gospodarka odpadami | Komunikaty i ogłoszenia
CYKLICZNY RAPORT O PODEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁANIACH ANTYODOROWYCH

Zapraszamy do drugiego z cyklu raportów przedstawiających aktualną sytuację na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Co tydzień do końca października przedstawiać będziemy opis działań, które podejmujemy w…

Gospodarka odpadami | Komunikaty i ogłoszenia
Wspólne oświadczenie zarządów spółek Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii dot. uciążliwości zapachowych mających miejsce w ostatnich dniach

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach, w pasie dzielnic Jasień, Piecki-Migowo, Ujeścisko-Łostowice, Orunia Górna, Chełm, Zakoniczyn czy Kowale nasiliły się uciążliwości zapachowe. Wymieniamy te dzielnice nieprzypadkowo,…

Gospodarka odpadami | Komunikaty i ogłoszenia
RAPORT O PODEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁANIACH ANTYODOROWYCH

Rozpoczynamy cykl raportów przedstawiających aktualną sytuację na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Co tydzień do końca października przedstawiać będziemy opis działań, które podejmujemy w celu ograniczania uciążliwości.…

Gospodarka odpadami | Komunikaty i ogłoszenia
Raport Zrównoważonego Rozwoju Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku za lata 2018–2019

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju. Dokument obejmujący lata 2018–2019 został przygotowany w oparciu o międzynarodowe standardy Global Reporting Initiative (GRI Standards). Publikacja…

Gospodarka odpadami | Ochrona środowiska | Zaangażowanie społeczne