Kampania sąsiedzka Zakładu

“Dlaczego z “Szadółek” nie pachnie? Poznaj prawdę o śmieciach” to nazwa kampanii informacyjnej Zakładu Utylizacyjnego, która rozpoczyna się 6 kwietnia. Jej celem jest m.in. zbudowanie świadomości lokalizacji zakładu, jego bliskości oraz pokazanie, jak działa tego typu przedsiębiorstwo.

Decyzja o wyborze miejsca zamieszkania zwykle należy do jednej z najważniejszych, jakie podejmujemy w życiu, dlatego akcja skierowana jest do osób, które planują zamieszkać w południowej części Gdańska lub niedawno to uczyniły.

Kampania ma na celu prezentację Zakładu Utylizacyjnego w każdym aspekcie jego funkcjonowania, pokazanie procesów towarzyszących zagospodarowywaniu odpadów komunalnych i ich efektów oraz tego, w jaki sposób Zakład służy miastu i mieszkańcom. Pokazane zostaną źródła brzydkich zapachów oraz działania w kierunku ich niwelowania. Kampania jest również przestrzenią do komunikowania inwestycji i pokazania horyzontu działań zakładu.

Głównym narzędziem komunikacyjnym kampanii jest dedykowana strona internetowa: www.sasiedzi.zut.com.pl, na której mieszkańcy znajdą m.in. informacje na temat usług ZU, z których bezpośrednio mogą skorzystać, a także informacje o działaniach zakładu, podjętych inwestycjach oraz źródłach brzydkiego zapachu.

Poprzez stronę będzie można także wirtualnie zwiedzić ZU: sortownię, kompostownię, a także inne podstawowe instalacje funkcjonujące na jego terenie, samodzielnie lub z przewodnikiem.

W celu jak najszerszego dotarcia do odbiorcy wykorzystane zostaną nośniki reklamowe na przystankach w najbliższej okolicy od zakładu i social media. Zapraszamy!