Jubileuszowe spotkanie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego już za nami!

To już pięć lat, od kiedy w styczniu 2014 roku ukonstytuowała się Rada Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego skupiając bardzo szerokie grono społeczników, samorządowców, naukowców i władze spółki. Przez ten czas dużo się wydarzyło. Współpraca opierała się na słuchaniu i rozumieniu wzajemnych oczekiwań i poznaniu – przez wszystkie strony - trudnego tematu jakim jest gospodarka odpadami.

Cofnijmy się do grudnia 2014. To wtedy z inicjatywy prezesa zarządu zostało powołane do życia „ciało” składające się z przedstawicieli strony społecznej  (https://www.szadolki.pl), władz samorządowych czy uczelni wyższych z Gdańska. Wszyscy wiedzieli, że to nie będzie łatwy projekt, ale wiedzieli także, że zacieśnienie takiej współpracy to jedyna słuszna droga do lepszego funkcjonowania w tkance miasta tak dużego i wpływającego na komfort życia mieszkańców zakładu.

Ten projekt wymagał też ogromnej pracy ze strony społeczników. Gospodarka odpadami nie jest łatwym obszarem, a po latach współpracy wielu z nich jest dziś prawdziwymi ekspertami w tym temacie.

Ważnym elementem poznawania branży były i są wyjazdy studyjne. Na etapie przygotowywania projektu budowy spalarni grupa zwiedzała obiekty już funkcjonujące rozwiewając wątpliwości, wyjaśniając mity, przeganiając demony. Rada zwiedziła: budowaną spalarnię i kompostownię w Poznaniu, spalarnię w Großräschen, czy budowaną spalarnię w Bydgoszczy. Także budowa hermetycznej kompostowni poprzedzona była wieloma wyjazdami studyjnymi.

Projekt budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów jest nadal bardzo ważnym punktem obrad Rady Interesariuszy, na tyle ważnym, że podjęto decyzję, by Rada była organem działającym przy dwóch spółkach, Zakładzie Utylizacyjnym i Porcie Czystej Energii, która odpowiada za realizację tego projektu.  

WYNIKI WSPÓŁPRACY

Dyskusje toczyły się i toczą nieustająco nie tylko o instalacji  termicznego przetwarzania odpadów. Nie byłoby na przykład hermetycznej kompostowni w tym obecnym kształcie, gdyby nie omawiana współpraca. Już na etapie wyboru technologii, odbywały się spotkania i wizyty w różnych tego typu instalacjach. Każda z nich stosowała inną technologię zagospodarowywania frakcji BIO. Grupa poznawała te rozwiązania, dyskutowała jak mogłyby one sprawdzić się w gdańskich warunkach. Obecnie realizowane przedsięwzięcie www.hermetycznakompostownia.pl jest wypadkową tego co obradujący zobaczyli i poznali. Także inne instalacje w zakładzie, np. system odgazowania, jest wypadkową oczekiwań strony społecznej i możliwości technicznych zakładu.

REGULARNE SPOTKANIA

Bywa różnie, ale najważniejsze, że regularnie. Staramy się spotykać co najmniej raz na kwartał, ale są sytuacje, które powodują, że ta częstotliwość się zmienia. Ważne jest to, żeby tematy, o których rozmawiamy były ważkie z punktu widzenia każdej ze stron. Relacje ze wszystkich spotkań oraz protokoły są powszechnie dostępne na stronie: https://zut.com.pl/zaangazowanie-spoleczne/rada-interesariuszy-zu/relacje-z-obrad/