Zorientuj się, jakie odpady możesz nam oddać

fot. Łukasz Kilar
 

Jakie chcesz oddać odpady?

Wybierz opcję

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady wielkogabarytowe

Każdy mieszkaniec Gdańska może oddać odpady wielkogabarytowe do PSZOK-u zlokalizowanego na terenie Zakładu, nie ponosząc żadnej opłaty.

Katalog:
stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wykładziny, linoleum, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, sztuczne choinki itp.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są również od mieszkańców w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych, której administratorem jest GZDIZ. Więcej informacji na stronie czystemiasto.gdansk.pl

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady wielkogabarytowe

Każdy mieszkaniec spoza gminy Gdańsk może oddać odpady wielkogabarytowe do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:
stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wykładziny, linoleum, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, sztuczne choinki itp.

Sprawdź możliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych w swojej gminie!

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady wielkogabarytowe

Firma może oddać do Zakładu odpady wielkogabarytowe, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:
stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wykładziny, linoleum, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, sztuczne choinki itp.

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – elektronika

Każdy mieszkaniec Gdańska może przekazać do PSZOK-u zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, nie ponosząc żadnej opłaty.

Katalog:
komputery, tablety, monitory, telewizory, drukarki, telefony i smartfony, drobny sprzęt audio i video, sprzęt hifi audio, projektory, sprzęt fotograficzny, AGD małe, AGD, konsole itp.

Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać w sklepach wielkopowierzchniowych.

Duży sprzęt, np. lodówki, można oddać w sklepie (stacjonarnym oraz internetowym), w których dokonuje się zakupu nowego urządzenia, bądź skorzystać z usługi nieodpłatnego odbioru (więcej informacji).

Kontener na odpady niebezpieczne dla osób fizycznych
Pon – Nd | całodobowo

Magazyn odpadów niebezpiecznych:
Pon – Pt  | 7:00 – 15:00 | Sobota | nieczynne

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – elektronika

Każdy mieszkaniec spoza Gdańska może przekazać do Zakładu zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, nie ponosząc żadnej opłaty.

Katalog:
komputery, tablety, monitory, telewizory, drukarki, telefony i smartfony, drobny sprzęt audio i video, sprzęt hifi audio, projektory, sprzęt fotograficzny, AGD małe, AGD, konsole itp.

Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać w sklepach wielkopowierzchniowych.

Duży sprzęt, np. lodówki, można oddać w sklepie (stacjonarnym oraz internetowym), w których dokonuje się zakupu nowego urządzenia, bądź skorzystać z usługi nieodpłatnego odbioru (więcej informacji).

Kontener na odpady niebezpieczne dla osób fizycznych
Pon – Nd | całodobowo

Magazyn odpadów niebezpiecznych:
Pon – Pt  | 7:00 – 15:00 | Sobota | nieczynne

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – elektronika

Firma może przekazać do Zakładu zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, ponosząc opłatę zgodnie z cennikiem.

Katalog:
komputery, tablety, monitory, telewizory, drukarki, telefony i smartfony, drobny sprzęt audio i video, sprzęt hifi audio, projektory, sprzęt fotograficzny, AGD małe, AGD, konsole itp.

Magazyn odpadów niebezpiecznych:
Pon – Pt  | 7:00 – 15:00 | Sobota | nieczynne

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady zielone

Każdy mieszkaniec Gdańska może oddać odpady zielone do PSZOK-u, nie ponosząc żadnej opłaty.

Katalog:

Gałęzie, trawa, choinki, krzewy i inne.

Odpady zielone odbierane są również od mieszkańców w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych (odpady mokre), której administratorem jest GZDIZ. Więcej informacji na stronie czystemiasto.gdansk.pl

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady zielone

Każdy mieszkaniec spoza Gdańska może oddać odpady zielone do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Gałęzie, trawa, choinki, krzewy i inne.

Sprawdź możliwość odbioru odpadów zielonych w swojej gminie!

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady zielone

Firma może oddać do Zakładu odpady komunalne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowanie wielomateriałowe, metale oraz odpady zielone) w ilości 1 tony/rok nieodpłatnie, pod warunkiem posegregowania. Nadwyżka ponad ten limit przyjmowana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą zamawiać kontenery na odpady zielone w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi GZDiZ. Szczegóły na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl

Katalog:

Gałęzie, trawa, choinki, krzewy i inne.

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady budowlane i rozbiórkowe

Każdy mieszkaniec Gdańska może oddać do PSZOK-u odpady budowlane i rozbiórkowe w ramach ponoszonej na rzecz gminy opłaty śmieciowej (2 tony/rok/nieruchomość).

Katalog:

Cegły, pustaki, ceramika, kafle, terakota, armatura sanitarna, drzwi, okna, wanny, drewno i szkło okienne.

Materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian itp.) oraz papa przyjmowane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady budowlane i rozbiórkowe

Każdy mieszkaniec spoza Gdańska może oddać do Zakładu odpady budowlane i rozbiórkowe ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Cegły, pustaki, ceramika, kafle, terakota, drzwi, okna, wanny

Sprawdź możliwość odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych w swojej gminie!

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

 

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady budowlane i rozbiórkowe

Firma może oddać do Zakładu odpady budowlane i rozbiórkowe ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Cegły, pustaki, ceramika, kafle, terakota i inne.

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady niebezpieczne

Każdy mieszkaniec gminy Gdańsk może oddać odpady niebezpieczne do Zakładu, nie ponosząc żadnej opłaty.

Katalog:

Baterie, akumulatory, lekarstwa, środki ochrony roślin i ich opakowania, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, farby, termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, środki ochrony drewna, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,  detergenty zawierające substancje niebezpieczne itp.

Odpady niebezpieczne zbierane są również w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych prowadzonej 3 razy w roku przez Gdańskie Usługi Komunalne. Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi zbiórki (objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych).

Magazyn odpadów niebezpiecznych:
Pon – Pt  | 7:00 – 15:00 | Sobota | nieczynne

Kontener na odpady niebezpieczne dla osób fizycznych
Pon – Nd | całodobowo

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

 

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady niebezpieczne

Każdy mieszkaniec spoza Gdańska może oddać tego typu odpady do Zakładu ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Baterie, akumulatory, lekarstwa, środki ochrony roślin i ich opakowania, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, farby, termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, środki ochrony drewna, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty zawierające substancje niebezpieczne itp.

Sprawdź możliwość odbioru odpadów niebezpiecznych w swojej gminie!

Magazyn odpadów niebezpiecznych:
Pon – Pt  | 7:00 – 15:00 | Sobota | nieczynne

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady niebezpieczne

Firma może oddać tego typu odpady do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Baterie, akumulatory, lekarstwa, środki ochrony roślin i ich opakowania, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, farby, termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, środki ochrony drewna, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,  detergenty zawierające substancje niebezpieczne itp.

Magazyn odpadów niebezpiecznych:
Pon – Pt  | 7:00 – 15:00 | Sobota | nieczynne

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – opony

Każdy mieszkaniec Gdańska może oddać opony do PSZOK-u, nie ponosząc żadnej opłaty.

Ilość odpadów musi wskazywać na ich pochodzenie z gospodarstwa domowego.

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – opony

Każdy mieszkaniec spoza Gdańska może oddać opony do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Sprawdź możliwość odbioru odpadów tego typu w swojej gminie!

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

 

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – opony

Firma może oddać opony do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – złom

Każdy mieszkaniec Gdańska może oddać złom do PSZOK-u, nie ponosząc żadnej opłaty.

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – złom

Każdy mieszkaniec spoza Gdańska może oddać złom do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Sprawdź możliwość odbioru odpadów tego typu w swojej gminie!

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – złom

Firma może oddać złom do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem mieszkańcem Gdańska i chcę oddać – odpady opakowaniowe (szkło, papier, tworzywa sztuczne)

Każdy mieszkaniec Gdańska może oddać odpady opakowaniowe, nie ponosząc żadnej opłaty pod warunkiem ich posegregowania.

Katalog:

Szkło: butelki i słoiki szklane, kolorowe i bezbarwne, bez uszczelek i nakrętek

Papier: gazety, czasopisma, książki, zeszyty, pudełka kartonowe, tekturę itp.

Tworzywa sztuczne: pojemniki z tworzyw sztucznych, puste butelki po napojach, nakrętki plastikowe, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach

Opakowania wielomateriałowe, tzw. tetrapaki: opakowania po napojach, sokach, mleku.

Mieszkańcy Gdańska mają możliwość korzystania z pojemników do selektywnej zbiórki rozstawionych w 1300 punktach na terenie miasta. Harmonogram oraz inne informacje na temat selektywnej zbiórki dostępne na naszej stronie.

Na parkingu dla Gości zlokalizowane są również kontenery na odpady opakowaniowe dostępne całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Godziny otwarcia PSZOK-u:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

 

Jestem mieszkańcem spoza Gdańska i chcę oddać – odpady opakowaniowe (szkło, papier, tworzywa sztuczne)

Każdy mieszkaniec spoza Gdańska może oddać odpady opakowaniowe do Zakładu, ponosząc opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Szkło: butelki i słoiki szklane, kolorowe i bezbarwne, bez uszczelek i nakrętek

Papier: gazety, czasopisma, książki, zeszyty, pudełka kartonowe, tekturę itp.

Tworzywa sztuczne: pojemniki z tworzyw sztucznych, puste butelki po napojach, nakrętki plastikowe, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach

Opakowania wielomateriałowe, tzw. tetrapaki: opakowania po napojach, sokach, mleku.

Sprawdź zasady zbiórki odpadów opakowaniowych w swojej gminie!

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Jestem przedstawicielem firmy i chcę oddać – odpady opakowaniowe (szkło, papier, tworzywa sztuczne)

Firma może oddać do Zakładu odpady komunalne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowanie wielomateriałowe, metale oraz odpady zielone) w ilości 1 tony/rok nieodpłatnie, pod warunkiem posegregowania. Nadwyżka ponad ten limit przyjmowana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Katalog:

Szkło: butelki i słoiki szklane, kolorowe i bezbarwne, bez uczeszelek i nakrętek

Papier: gazety, czasopisma, książki, zeszyty, pudełka kartonowe, tekturę itp.

Tworzywa sztuczne: pojemniki z tworzyw sztucznych, puste butelki po napojach, nakrętki plastikowe, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach

Opakowania wielomateriałowe, tzw. tetrapaki: opakowania po napojach, sokach, mleku.

Godziny otwarcia Zakładu:
Pon – Pt  | 6:00 – 18:00 | Sobota | 6:00 – 14:00

Uprzejmie prosimy osoby przywożące odpady o zaplanowanie przyjazdu, w taki sposób, aby uwzględnić czas potrzebny na dojazd do platformy, rozładowanie pojazdu oraz powrót, mając na względzie godziny otwarcia Zakładu.

Skip to content