Trzy inicjatywy Zakładu Utylizacyjnego w raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”!

Program społeczny „Aktywne Sąsiedztwo”, działalność Rady Interesariuszy oraz „Bilans odzysku surowców przekazanych do recyklingu w latach 2012 – 2017” to inicjatywy Zakładu Utylizacyjnego, które znalazły się w prestiżowym raporcie wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Premiera Raportu odbyła się podczas 7. Targów CSR 12 kwietnia, na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. W tegorocznej, rekordowej edycji, znalazło się ponad tysiąc przykładów praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Odnotowane w Raporcie inicjatywy Zakładu Utylizacyjnego zaliczają się do tego grona zarówno w przypadku praktyk długoletnich, którymi są zgłoszone: działalność Rady Interesariuszy i program społeczny „Aktywne Sąsiedztwo”, jak również nowych, wśród których znalazł się „Bilans odzysku surowców przekazanych do recyklingu w latach 2012 – 2017”.
 Cieszę się, że nasze działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu znalazły uznanie specjalistów w tym obszarze. Również to, że zgłaszamy przykłady praktyk długoletnich, takich jak działalność Rady Interesariuszy, sprawia, że podejmowane przez Zakład inicjatywy postrzegane są jako potrzebne, rozwojowe i przemyślane – powiedział Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.
Program Społeczny „Aktywne Sąsiedztwo” ma na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców z najbliższego otoczenia Zakładu Utylizacyjnego. W latach 2016-2018 Zakład przeznaczy ok. 500 tys. złotych na różne inicjatywy, których beneficjentami będą mieszkańcy gdańskich dzielnic Ujeścisko-Łostowice i Jasień oraz graniczących z Gdańskiem miejscowości Kowale i Otomin (Gmina Kolbudy). Rada Interesariuszy natomiast została powołana z inicjatywy Zakładu Utylizacyjnego w styczniu 2014 r. Stanowi forum wymiany informacji oraz dialogu na temat funkcjonowania Zakładu, jego wpływu na otoczenie, a także realizowanych i planowanych inwestycji. Pracują w niej przedstawiciele mieszkańców, członkowie Rad Dzielnic, Rad Sołeckich, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i zarząd Zakładu Utylizacyjnego. „Bilans odzysku surowców wtórnych przekazywanych do recyklingu w latach 2012-2017” został opracowany przez specjalistów Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku w oparciu o dane własne oraz dostarczone dzięki uprzejmości Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Raport w przystępnej formie kilkunastu infografik prezentuje postępy Gdańska w segregowaniu odpadów. Z dokumentu można się m.in. dowiedzieć, ile i jakiego rodzaju odpadów wytwarzają mieszkańcy, w jakim stopniu Gdańsk wypełnia wynikające z przepisów poziomy odzysku, czy też jak efekty wspólnej pracy mieszkańców i instalacji Zakładu Utylizacyjnego zmieniały się na przestrzeni lat. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” wydawany jest już od 16 lat i zawiera największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku.  Wszystkie nadesłane przez firmy dobre praktyki po weryfikacji przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu są klasyfikowane według 7 obszarów ISO 26000, a tegoroczna edycja raportu jest drugą, w której do dobrych praktyk firm przyporządkowane zostały również Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Z raportem można się zapoznać tutaj