Informacje o stanie prac i warunkach meteorologicznych – nowy raport dzienny Zakładu Utylizacyjnego

Od 1 lipca br. będziemy publikować na stronie internetowej codzienny raport nt. informacji o stanie prac i warunkach meteorologicznych. Raport będzie zawierał ocenę prawdopodobieństwa pojawienia się uciążliwości zapachowych na terenie zakładu.

Codzienna sytuacja oraz potencjalny wpływ prac w Zakładzie na uciążliwość zapachową oceniane są metodą ekspercką. Pod uwagę brane są czynniki pogodowe oraz operacyjne, czyli prace prowadzone w Zakładzie. Autorzy przyjęli skalę od 0 do 6, gdzie 0 – to niskie prawdopodobieństwo (mała uciążliwość zapachowa na terenie Zakładu, taka która jest charakterystyczna w danej sytuacji pogodowej), a 6  – istotna uciążliwość zapachowa na terenie Zakładu (bardzo intensywny, brzydki, nieznośny zapach).

Raport składać się będzie z dwóch części – oceny czynników operacyjnych oraz czynników pogodowych, opracowanych na podstawie map udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prace standardowe w Zakładzie

Czynniki operacyjne to bieżące prace prowadzone w instalacjach na terenie Zakładu: w sortowni, kompostowni, na kwaterach, w bioelektrowni i podczyszczalni z podziałem na trzy zmiany.

Teren Zakładu Utylizacyjnego zajmuje ponad 72 ha i działa na nim wiele instalacji.  Prace standardowe wykonywane w instalacjach mogące przyczyniać się do generowania uciążliwości zapachowej na terenie Zakładu zostały opisane w raporcie. Dla przykładu takie prace, związane z sortownią, to przyjęcie odpadów kuchennych czy resztkowych transport frakcji balastowej czy załadunek odpadów. Działania w kompostowni obejmują przesiewanie kompostu na placu, przerzucanie pryzm, wyładunek pryzm z hali dojrzewania. Prace na kwaterach obejmują przyjęcie odpadów wytworzonych w instalacjach Zakładu. Związane z bioelektrownią prace to wiercenie nowych studni, nowe przyłącza studni (wykopy). Działania w podczyszczalni obejmują napełnianie zbiorników ściekami z instalacji czyszczenie zbiorników, płukanie chemiczne instalacji wewnętrznej i zewnętrznej.  Wszystkie te działania podlegają ocenie. Prace, które mogą najbardziej wpływać na wzrost uciążliwości zapachowych Zakład planuje z uwzględnieniem prognozy pogody.

Dlaczego tyle mówimy o pogodzie?

Warunki meteorologiczne mają wpływ na kumulację czy rozprzestrzenianie się brzydkich zapachów. Najbardziej niekorzystnymi w sezonie letnim warunkami pogodowymi są wysokie temperatury, wilgotność i słaby wiatr. W opracowaniu znajdzie się również obszerna legenda wyjaśniająca proces oceniania, opisująca sytuacje nadzwyczajne oraz prace standardowe.

Publikacja dostępna będzie codziennie w dni robocze na stronie spółki: www.zut.com.pl ok. godz. 8 rano

27.07.2021_RAPORT DZIENNY
26.07.2021_RAPORT DZIENNY
23.07.2021_RAPORT_DZIENNY
22.07.2021_RAPORT_DZIENNY
21.07.2021_RAPORT_DZIENNY
20.07.2021_RAPORT_DZIENNY
19.07.2021_RAPORT_DZIENNY
16.07.2021_RAPORT_DZIENNY
15.07.2021_RAPORT DZIENNY
14.07.2021_RAPORT DZIENNY
13.07.2021_RAPORT DZIENNY
12.07.2021_RAPORT DZIENNY
09.07.2021_RAPORT DZIENNY
08.07.2021_RAPORT DZIENNY
07.07.2021_RAPORT DZIENNY
06.07.2021_RAPORT DZIENNY
05.07.2021_RAPORT DZIENNY
02.07.2021_RAPORT_DZIENNY
01.07.2021_ RAPORT_DZIENNY