Inauguracja Programu Społecznego “Aktywne Sąsiedztwo”

Pół miliona złotych w ciągu dwóch lat przeznaczy Zakład Utylizacyjny na planowe działania, których wspólnym celem będzie podnoszenie jakości życia mieszkańców z najbliższego otoczenia firmy. Program Społeczny „Aktywne Sąsiedztwo” obejmie dzielnice Ujeścisko-Łostowice i Jasień oraz graniczące z Gdańskiem miejscowości Kowale i Otomin. 

– Mamy świadomość swojego oddziaływania na otoczenie i tego, że dla okolicznych mieszkańców sąsiedztwo Zakładu bywa uciążliwe. Uznaliśmy już dawno, że naszym obowiązkiem jest pozytywne działanie na rzecz lokalnych społeczności, wykraczające poza gospodarkę odpadami i bieżące informowanie o naszej działalności. Chcemy wychodzić naprzeciw różnym potrzebom mieszkańców, stąd pomysł na Program Społeczny „Aktywne Sąsiedztwo” – mówi Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

W programie przewidziano m.in. przeznaczenie po 50 tys. zł rocznie na projekty realizowane przez Rady Dzielnic Ujeścisko-Łostowice i Jasień oraz do 30 tys. zł rocznie na sponsoring i wsparcie małych, oddolnych inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców. Ponadto cztery szkoły podstawowe z bliskiego sąsiedztwa otrzymają granty po 20 tys. zł. O dofinansowanie na realizację projektu edukacyjnego w zakresie ekologii mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe – na ten cel przewidziano 15 tys. zł.

Dodatkowo w ramach programu będą organizowane nowe i rozwijane istniejące już imprezy plenerowe dla mieszkańców: „Święto Południa Gdańska”, Rodzinny Bieg „Czyste Miasto Gdańsk”, czy zakończone niedawno „Wielkie Sprzątanie Gdańska-Południa”. Ponadto wszystkie okoliczne szkoły, w tym te z gminy Kolbudy, mają być objęte akcją montażu zgniatarek do butelek PET. Dodatkowo Zakład Utylizacyjny przeznaczy 200 drzew i krzewów rocznie do nasadzenia na terenach publicznych w swoim otoczeniu.

Partnerami programu są Rady Dzielnic oraz Rady Sołeckie, a także lokalne organizacje pozarządowe. – Zakład mieści się na Szadółkach, czyli administracyjnie w Jasieniu. Cieszę się, że  inicjatywy spółki skierowane do dzielnicy, w której działa, rosną na coraz większą skalę.  mówi Magdalena Nowicka, przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Jasień.

– Gdańsk jest otwarty na dialog i współpracę z mieszkańcami. Mamy tego kolejny dowód. Spółka komunalna działająca w tak specyficznej branży, w tak szczególnym otoczeniu jak Zakład Utylizacyjny musi być wyczulona na potrzeby społeczne. Program „Aktywne Sąsiedztwo” wpisuje się w politykę miasta i jest dobrą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – zapewnia Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska.

Część działań w ramach programu zostanie skierowana do mieszkańców miejscowości Otomin i Kowale (Gmina Kolbudy). – Jesteśmy otwarci na współpracę i pozytywnie odbieram taką postawę Zakładu. Pomimo faktu, że program został dopiero oficjalnie ogłoszony, to de facto robocze działania i ustalenia w jego ramach już ruszyły – dodaje Krzysztof Szejko, sołtys Kowal.

Zakład Utylizacyjny inicjował już sporo działań prospołecznych w poprzednich latach. Program „Aktywne Sąsiedztwo” to pokłosie rozwoju i poszerzania skali tychże. Obecny plan zarysowuje działania na 2 lata. Niemniej, władze miasta i Zakładu zapewniają, że jeśli program sprawdzi się w praktyce, to na pewno będzie kontynuowany.