Biuro prasowe

Informacje o Spółce

Misja

Zagospodarowanie odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska, przyjazny dla mieszkańców Gdańska i regionu oraz prowadzenie efektywnego, proekologicznego odzysku surowców wtórnych i recyklingu.

Wizja

Nowoczesne centrum odzysku i recyklingu

Podstawowe informacje

  • Zakład zagospodarowuje odpady komunalne pochodzące od ok. 500 000 mieszkańców
  • W Zakładzie pracuje zespół 250 osób, z czego większość w ramach obsługi sortowni odpadów
  • Sortownia odpadów pracuje sześć dni w tygodniu (przestój instalacji następuje w niedziele)
  • Na terenie Zakładu prowadzony jest dla mieszkańców PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
  • Do Zakładu trafia ok. 280 000 ton odpadów komunalnych rocznie
  • Zakład zajmuje teren ponad 72 hektarów
  • Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. istnieje od 1992 roku

Strategiczne zadania Spółki to:

  • odzysk surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych
  • składowanie odpadów, których nie da się już odzyskać w drodze pracy instalacji sortowniczej i nie można ich zagospodarować w inny sposób
  • przetwarzanie odpadów biodegradowalnych w kompleksie kompostowni , a następnie wytwarzanie z nich certyfikowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi materiału polepszającego właściwości gleby (nazywanego popularnie „kompostem”)

Zakład Utylizacyjny inicjuje liczne działania prospołeczne i prośrodowiskowe, w tym realizuje autorski Program Społeczny „Aktywne Sąsiedztwo”

Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. Symboliczne przekazanie czeku na realizację inwestycji w dzielnicy-teren rekreacyjny
Rada Dzielnicy Jasień. Symboliczne przekazanie czeku na realizację inwestycji w dzielnicy-teren rekreacyjny